Campaigns

See the list of available campaigns TradeTracker has to offer. There's an array of campaigns, across a variety of countries waiting to be introduced to your site. Review the campaign description and apply immediately to start promoting!

Partnerselect.net

partnerselect.net PartnerSelect matcht mensen voor een duurzame man/vrouw relatie. Vooraf wordt er een persoonlijk intakegesprek gevoerd. Zo wordt iedereen gekend en is iedereen gescreend.
De matching is handmatig en persoonlijk. Er wordt niet alleen naar uiterlijk gekeken, maar zeker ook naar achtergrond, gezinssituatie, ontwikkelingsniveau, drijfveren, interesses en ambities. Uit 25 jaar praktijkervaring is bekend dat gelijkwaardigheid & gelijkgestemdheid belangrijke succesfactoren zijn voor een duurzame relatie.

USP's:
• 75% slagingskans binnen 6 matches;
• Voorstellen met foto (uniek binnen persoonlijke matching);
• Erkend door SinglesKeurmerk;
• Contactgarantie;
• Maandelijks opzegbaar (jaarcontract is gebruikelijk binnen persoonlijke matching);
• 24/7 contact met eigen persoonlijke matchmaker;
• PartnerSelect bestaat 25 jaar;
• Landelijk dekkend netwerk met 33 locaties.

PartnerSelect behoort tot de top 3 bureaus van Nederland op het gebied van persoonlijke matching. Als enige van deze bureaus wordt er een maandelijkse opzegbaarheid aangeboden en worden voorstellen met foto('s) gedaan.