Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

‘De jeugd van tegenwoordig’: hoe bind je die aan jouw bedrijf?

Jongeren Binden Aan Je Bedrijf 1200x500 1

Er wordt vaak gesproken over de verschillen tussen de wensen van de verschillende generaties. Nu is er voor elke generatie ook een andere benaming. De generaties worden nu als volgt onderscheiden:

  • Babyboomers: geboren tussen 1941 en 1955;
  • Generatie X: geboren tussen 1956 en 1970;
  • Xennials: geboren tussen 1971 en 1985;
  • Generatie Y (Millenials): geboren tussen 1986 en 2000;
  • Generatie Z: geboren tussen 2001 en 2015.

Bij elke generatie past weer een andere werkwijze en andere wensen. Dat wordt steeds meer duidelijk in de arbeidsmarkt. Er is niet alleen over de generaties heen veel verschil, maar dit wordt ook al gemerkt binnen de generaties zelf. Er kan dus geen conclusie getrokken worden op basis van generatie.

Wat wel duidelijk is, is dat er een groeiend probleem heerst onder jongeren in het algemeen. De zogenoemde ‘jeugd van tegenwoordig’ is steeds vaker gefrustreerd in de psychologische basisbehoeften. Over de verschillende generaties zijn deze basisbehoeften redelijk gelijk gebleven. Deze frustratie zorgt er wel voor dat de kans op depressie en burn-outs toeneemt. Dit is natuurlijk bij volwassenen ook vaak te zien, maar opvallend is het dat dit ook steeds vaker bij jongeren voorkomt.

Basisbehoeften

Het is allereerst belangrijk om vast te stellen wat de basisbehoeften zijn. Deze worden onderscheiden aan de hand van de zelfdeterminatietheorie:

  • Autonomie: de drang om verbanden te zien tussen het eigen handelen en dat van anderen in de omgeving;
  • Competentie: de drang naar beheersing van de uitkomst en de beheersing van eigen ervaringen;
  • Verbondenheid: de drang naar verbondenheid met de omgeving en andere individuen.

Social media

Social media is in de afgelopen jaren ook steeds een grotere rol gaan spelen, voornamelijk bij jongeren. We zitten op een steeds jongere leeftijd achter ons scherm en daar komt veel voorbij. Als iemand gefrustreerd is in de basisbehoeften kan dit deels toegewijd worden aan het social media gebruik. Jongeren zitten dagelijks op verschillende social media, zoals TikTok en Instagram. Hier zien zij filmpjes en foto’s en zij gaan zichzelf daar soms ook mee vergelijken wat een negatieve impact kan hebben.

Rolmodellen

Het is voor jongeren soms lastig om zich vast te houden aan bepaalde rolmodellen. Jongeren hebben vaak het idee dat ze alles zouden moeten kunnen, maar aan de andere kant is de weg hiernaartoe soms lastig, omdat er juist geen rolmodel is die écht begrijpt waar zij mee te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor het gevoel van verbondenheid. Als jongeren op een plek komen in de arbeidsmarkt waar ze niemand hebben waarmee zij zich kunnen identificeren voelen zij zich vaak niet op hun gemak.

Jongeren op de arbeidsmarkt

Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jongeren beter aansluiten op de werkvloer? Daarvoor is het belangrijk dat we ons bewustzijn van wat zich afspeelt. Door bovenstaande punten weten we al dat de basisbehoeften van alle generaties vrijwel hetzelfde zijn, maar dat de invulling hiervan wel heel erg kan verschillen. Het begeleiden op de werkplek kan en grote bijdrage leveren bij jongeren. Er kunnen bijvoorbeeld programma’s worden ontwikkeld waar jongeren worden gekoppeld aan ervaren medewerkers die samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om samen te werken. Op deze manier kunnen er rolmodellen ontstaan voor de jongeren, zonder dat het op een ‘wij weten het beter’-manier wordt gepresenteerd.

Ga daarnaast regelmatig met de jongeren in gesprek om hun beleving te bespreken en zorg ervoor dat zij zich gehoord voelen. Het is juist zo belangrijk om goed naar de ‘jeugd’ te luisteren, zij wel degelijk een belangrijk onderdeel zijn van onze toekomst, dit is ook gebleken voor verschillende merken.

Door het vele gebruik van social media wordt ook wel gezegd dat de spanningsboog wat korter is geworden over de afgelopen jaren. Houd hier dus ook rekening mee en geef ze soms ook de ruimte om bijvoorbeeld even een break te nemen. Steeds meer zie je dat er in kantoorpanden ook spelelementen zijn, zoals een pooltafel of een tafeltennistafel.

Kortom, generaties verschillen niet veel van elkaar in de basisbehoeften maar het is vooral belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de invulling hiervan. Wat doe jij momenteel om jongeren meer aan jouw bedrijf te binden? Laat het ons weten!


Previous:

Gorilla Sports aan het woord

Gorilla Sports aan het woord

Next:

De beste content; nog meer tips

De beste content; nog meer tips

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more