Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

(Growth) Marketing door de jaren heen

Growth Marketing 1200

Het marketingveld verandert continu. Tezamen met het consumentengedrag dat meegroeit betekent dit dat er door de jaren een aantal verschillende uitgangspunten zijn geweest. Het doel van marketing is het creëren, communiceren en leveren van waarde aan een gesegmenteerde markt met een winstoogmerk. Het is ook wel een evolutieproces. Welke vormen kennen we, en wat is het verschil? Lees nu meer over (Growth) Marketing door de jaren heen.

Marketing 1.0 – Share of Mind

Marketing 1.0 is eigenlijk de meest traditionele vorm van marketing. Hoe is jouw merk te onderscheiden van anderen, middels functionele maatstaven. Welke plek weet jouw merk te veroveren in het hoofd van de consument? Het gaat hierbij voornamelijk om het onderscheiden op basis van rationele product claims.

Marketing 2.0 – Share of Heart

Marketing 2.0 richt zich meer op de emotionele verbanden tussen merk en consument, marketing 1.0 keek enkel naar de functionele verschillen. Marketing 2.0 ontstond in de jaren 90, mensen kozen niet enkel op rationele gronden meer, maar ook vanuit hun hart. Hierbij wordt er een emotionele band gecreëerd tussen de klant en het merk, dit zorgt ook direct voor loyale klanten. Dit is het beste te vergelijken met de NPS- score die vaker wordt gebruikt voor het meten van klantloyaliteit.

Marketing 3.0 – Share of Spirit

Marketing 3.0 gaat nog een stapje verder en creëert een verbinding tussen het merk, de consument en de maatschappij om hen heen. Dit is ook het gevolg van globalisering waardoor consumenten het meest verbonden zijn aan de wereld om hen heen. Het is dan ook van belang dat deze verbintenis met de maatschappij in alle lagen van de bedrijfsvoering wordt uitgedragen. Naast de algemene missie en visie van het merk, zijn nu ook de kernwaarden heel belangrijk. Mensen vinden het steeds belangrijker een steentje bij te dragen aan een betere wereld en willen ook dat een merk/ bedrijf dit doet.

Marketing 4.0 – The Digital Age

Marketing 4.0 hecht meer waarde aan het digitale marketingaspect van klantwerving. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan contentstrategieën. Doordat er meer data beschikbaar is, is er een minder indringende klantbenadering nodig om een persoonlijkere (en effectievere) klantervaring te leveren.

Growth Marketing vs. Marketing funnel

Growth hacking, oftewel growth marketing, is een relatief nieuw vakgebied dat zich bezighoudt met het versnellen van groei van bedrijven via data-gedreven processen. Het gaat om het uitvoeren van verschillende experimenten met behulp van diverse tools om continue verbetering door te kunnen voeren en tot de snelst mogelijke groei te komen. Growth marketing kan gezien worden als een deel van de marketing, maar het is toch weer anders. Growth hackers houden zich bezig met marketingactiviteiten voor een organisatie door de gehele funnel en marketeers houden zich vaak bezig met het generen van bereik voor een product en het zorgen van verkopen voor dit product. Het lijkt er op dat growth marketing steeds meer de toekomst gaat worden.

(Growth) Marketing en affiliate marketing

Alle marketingvormen hebben hun groei meegemaakt, en het belang van een passende benadering is steeds beter naar voren gekomen. Zo ook in het affiliate marketingkanaal. Een passende publisher, die de visie van het merk ook deelt en weet uit de dragen is een strategische zet die goed de vruchten kan afwerpen. Dit maakt het mogelijk om van een selecte groep publishers echte ambassadeurs te maken. Wil je meer weten over hoe dit kan? Neem contact op met jouw lokale accountmanager voor meer ideeën!


Previous:

Drie slimme redenen om in de zomer te adverteren

Drie slimme redenen om in de zomer te adverteren

Next:

Google Analytics 4, hoe stel je een property in?

Google Analytics 4, hoe stel je een property in?

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more