Real Attribution: Veranderd consumentengedrag

29 March, 2019 by agaranin

Sinds de introductie van Real Attribution heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden in zowel de prestaties van campagnes als het gedrag van publishers. De verandering is niet alleen zichtbaar op publisherniveau maar wordt binnen TradeTracker ook duidelijk in de wereldwijde cijfers. Dit artikel gaat in op de meest opvallende wijzigingen in de customer journey, onder andere het aantal actieve publishers, de gemiddelde lengte van het conversiepad, het aantal betrokken touchpoints en de diversiteit in het traject.