Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Schaarste in de markt en hoe gaan we hier mee om

Schaarste In De Markt En Hoe Gaan We Hier Mee Om 1200x500 1
Na een lange periode zonder echte schaarste te hebben gekend, kampt onze economie nu met een schaarste die we sinds de jaren ’70 niet meer hebben meegemaakt. 50 jaar geleden ging het om een grondstoffencrisis. Nu is er een schaarste door de pandemie, maar ook de politieke spanningen in Europa hebben invloed op de prijs.

Wat hebben we geleerd van het verleden

Voor uitdagingen in het heden kunnen we altijd leren van situaties uit het verleden. In de jaren ’70 kwam er, net als nu, een einde aan een lange periode van economisch overschot. Stijgende olieprijzen, personeelstekort en tekorten in grondstoffen belemmeren allemaal de economische groei. De westerse wereld is na een lange periode van overschot nu dus tot een tijdelijke stilstand gekomen.

In de jaren ’70 dachten de mensen dat de schaarste altijd te voorkomen was met technologische kennis en wetenschap. Het tegendeel bleek waar te zijn. Er was een tekort op meerdere dingen als olie, elektriciteit en textiel. Dit kwam allemaal door de oliecrisis. Ook nu is de oorlog, welke zorgt voor stijgende olieprijzen, de aanstichter van de schaarste. Overal wordt bezuinigd en onzekerheden zorgen ervoor dat er minder investeringen worden gedaan. Zo zijn er vroeger meerdere bezuinigingen gedaan doordat de afnames van producten of diensten daalden. Bedrijven haalden zwakke producten uit het assortiment, bezuinigden op marketing of stopten met kortingsacties. Was dit wel de juiste manier om de schaarste aan te vechten?

Omgaan met schaarste

Er zijn volgens marketinggoeroe Kotler meerdere manieren om schaarse tijden te overleven. Hij stelde dat elk bedrijf zich moet aanpassen in moeilijke tijden waarbij niet alles in overvloed is. Bedrijven die dit niet doen komen zichzelf op de lange termijn tegen. Aanpassingen doen en meegaan met de markt is altijd een must. Als je kijkt naar de Amerikaanse automarkt die voorbij werd gestoomd door Japanse autobedrijven zie je dat de Amerikaanse bedrijven veel te lang geloofden in hun eigen kracht en te weinig anticipeerden. Bedrijven die zich snel aan konden passen kwamen sterker uit de crisis. De crisis maakt ook sterker en zorgde toen voor veel nieuwe marketingmethoden die rekening hielden met crisistijden.

De, volgens Kotler, zes beste manieren om tijden van schaarste door te komen zijn:

1. Scenarioplanning

2. Productportfolio analyse

3. Customer mix

4. De rol van verkoop

5. Product- en productlijn uitbreiding

6. De rol van adverteren

Affiliate marketing

Neem contact op met jouw accountmanager om te kijken hoe er met affiliate marketing ingespeeld kan worden op de stijgende prijzen. Het kan juist interessant zijn om nu te investeren in de marketing voor jouw webshop. Denk in oplossingen en niet in problemen!


Previous:

Een effectieve campagne door aandacht voor je uitingen

Een effectieve campagne door aandacht voor je uitingen

Next:

Het beste uit affiliate marketing halen door de beste publisher match

Het beste uit affiliate marketing halen door de beste publisher match

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more