Sett målene dine og definér modellen

20 February, 2019 by agaranin

Øk den relative betydningen av publisister som faller inn i bestemte kategorier ved å vekte deres plassering i attribusjonsmodellen. Din account manager kan hjelpe deg med å definere attribusjonsmodellen som samsvarer best med dine målsettinger.