20 February, 2019 by agaranin

Ønsker du å levere best mulig resultater til merkevarene du representerer? Real Attribution gir annonsører muligheten til å vektlegge elementene som teller mest når de skal øke inntektene.

Les mer
20 February, 2019 by agaranin

Et bredt spekter av finansielle produkter krever velinformerte forbrukere. Veien til kjøp er fleksibel og involverer mange kanaler, og er ofte påvirket av e-post og produktanmeldelser.

Les mer
20 February, 2019 by agaranin

Fra mote til elektronikk – basen av svært aktive publisister som benytter en rekke ulike konsepter nesten uendelig. Gi dem belønning for deres innsats med å informere og stimulere forbrukerne.

Les mer
20 February, 2019 by agaranin

Telekomannonsører kan nå identifisere publisister med potensiale til å nå kunder tidlig i orienteringsfasen og belønne dem deretter.

Les mer
20 February, 2019 by agaranin

Ingen industri krever mer informasjon enn de som selger tjenester. Forbrukerne bruker mye tid på å søke etter detaljer før de tar sin beslutning.

Les mer
20 February, 2019 by agaranin

Det fremkommer tydelig at mange ulike publisister har sentrale roller i den reisendes kjøpsprosess, helt fra søkefase til faktisk bestilling.

Les mer