La oss snakke om Telekom

20 February, 2019 by agaranin

Telekomannonsører kan nå identifisere publisister med potensiale til å nå kunder tidlig i orienteringsfasen og belønne dem deretter.