21 March, 2019 by agaranin

Nå en optimal del av dine publisisters publikum ved å tildele en relativ verdi til deres aktive kategorier. Lag en attraktiv modell for de publisisiter som matcher din definerte målgruppe.

Les mer
21 March, 2019 by agaranin

Sidetypefaktoren tilskriver en del av provisjonen til typen nettsted som er involvert. Her gis det anledning til å prioritere en sidetype over en annen, uten å måtte ekskludere en kategori publisisiter.

Les mer
21 March, 2019 by agaranin

Ved å tildele en verdi til posisjonen i kjøpsprosessen, kan publisister få en del av den totale provisjonen for deres deltagelse i initiering, assistering og konvertering i transaksjonen.

Les mer