Kategorifaktorer

21 March, 2019 by agaranin

Nå en optimal del av dine publisisters publikum ved å tildele en relativ verdi til deres aktive kategorier. Lag en attraktiv modell for de publisisiter som matcher din definerte målgruppe.