Sidetypefaktor

21 March, 2019 by agaranin

Sidetypefaktoren tilskriver en del av provisjonen til typen nettsted som er involvert. Her gis det anledning til å prioritere en sidetype over en annen, uten å måtte ekskludere en kategori publisisiter.