Siste Kontaktpunkt

21 March, 2019 by agaranin

Det tradisjonelle modellen hvor siste kontaktpunktet får alt. Kan tilpasses ved å bruke unntak for bestemte nettstedstyper. Mest anvendelig for direkte kjøpstransaksjoner.