21 March, 2019by agaranin

Takket være attribusjonsmodellene vil publisisters ROI øke, noe som igjen gir økt trafikk og flere transaksjoner på din kampanje.

Les mer
21 March, 2019by agaranin

Utvid attribusjonsmodellen så mye du ønsker ved å innlemme forskjellige elementer, uten å gå på akkord med åpenhet verken på publisistenenes eller annonsørenes side.

Les mer
21 March, 2019by agaranin

Du har full kontroll over eCPC-ene (effektiv kost per klikk) som du tildeler bestemte kategorier, posisjoner eller kanaler for å verdsette dem etter ønske.

Les mer
21 March, 2019by agaranin

Real Attribution sikrer rettferdig belønning for alle publisister basert på deres kampanjer og deres innsats for å generere transaksjoner.

Les mer