Full åpenhet

21 March, 2019 by agaranin

Utvid attribusjonsmodellen så mye du ønsker ved å innlemme forskjellige elementer, uten å gå på akkord med åpenhet verken på publisistenenes eller annonsørenes side.