29 March, 2019by yana

Modele Realnej Atrybucji vs. Model Prowizji Asystującej – Porównanie

Wielu reklamodawców włączających w swoich kampaniach Realną Atrybucję wcześniej wykorzystywało lub rozważało dodanie tzw. Modelu Asystującego, gdzie poza last-click wynagradzane są również touchpointy asystujące. W praktyce modele te różnią się zarówno elastycznością, efektywnością, jak i ROI obu modeli. Poniższy artykuł przedstawia główne różnice między Modelem Asystującym, a Realną Atrybucją.

Czytaj więcej
29 March, 2019by yana

TUI | Realna atrybucja przynosi lepsze wyniki

TUI, jako światowy lider branży turystycznej, wprowadza innowacje, optymalizuje i nieustannie doskonali swoje działania digitalowe w imię zadowolenia swoich klientów, od momentu pierwszego kontaktu ze stroną aż do ich powrotu z wyjazdu. Do osiągnięcia tego celu, istotne jest zwiększanie jakości świadczonych usług wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Z tego powodu TUI analizuje przebieg całej […]

Czytaj więcej
29 March, 2019by yana

Realna Atrybucja | Od rywalizacji do współpracy

Od momentu wprowadzenia Realnej Atrybucji obserwujemy globalne zmiany w zachowaniach i interakcjach wydawców w kampaniach. Wynagradzanie za wartość dodaną na całej ścieżce konwersji poskutkowało poszukiwaniem i wdrażaniem nowych sposobów promocji marki w kampaniach, które korzystają z Realnej Atrybucji. Wielu wydawców zaczęło dostrzegać przewagi współpracy nad tradycyjną rywalizacją o ostatnie kliknięcie.

Czytaj więcej
29 March, 2019by yana

Realna Atrybucja | Szczegółowa analiza niestandardowego modelu atrybucji.

Reklamodawcy, decydujący się na Realną Atrybucje z TradeTracker, mają możliwość wybrać jeden z sześciu predefiniowanych modeli, z czego pięć nagradza touchpointy w oparciu o ich pozycje na ścieżce konwersji. Model niestandardowy pozwala natomiast na uwzględnienie także innych czynników. W tej edycji „Insights” poddamy szczegółowej analizie właśnie model niestandardowy. Przeanalizujemy zarówno możliwości dostosowywania modelu, jak i […]

Czytaj więcej
22 March, 2019by yana

Realna Atrybucja | Zmiany w zachowaniach klientów

Od momentu wprowadzenia Realnej Atrybucji w kampaniach TradeTracker obserwujemy postępujące zmiany w zachowaniach reklamodawców i wydawców, zarówno na poziomie poszczególnych partnerów, jak i globalnie. Najszybciej zaobserwowaliśmy wzrost liczby aktywnych wydawców, wydłużenie średniej długości ścieżki konwersji, wzrost liczby zaangażowanych touchpointów i różnorodności ścieżek. Znaczenie tych wskaźników omówimy dokładnie w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
22 March, 2019by yana

Realna Atrybucja | Więcej niż tylko podział prowizji

Określenie optymalnego modelu atrybucji może być wyzwaniem. Ustalając go nie tylko sugerować się danymi historycznymi, ponieważ wprowadzając Realną Atrybucję do programu, prawdopodobnie zmianie ulegnie większość dotychczasowych touchpoint’ów, a co za tym idzie – przyznawana im prowizja. Realna Atrybucja gruntownie przebudowuje kampanie efektywnościowe i wprowadza je na zupełnie nowy poziom.

Czytaj więcej