Realna Atrybucja | Szczegółowa analiza niestandardowego modelu atrybucji.

29 March, 2019by yana

Reklamodawcy, decydujący się na Realną Atrybucje z TradeTracker, mają możliwość wybrać jeden z sześciu predefiniowanych modeli, z czego pięć nagradza touchpointy w oparciu o ich pozycje na ścieżce konwersji. Model niestandardowy pozwala natomiast na uwzględnienie także innych czynników. W tej edycji „Insights” poddamy szczegółowej analizie właśnie model niestandardowy. Przeanalizujemy zarówno możliwości dostosowywania modelu, jak i efekty tego rozwiązania.

Previous:

Realna Atrybucja | Zmiany w zachowaniach klientów

Realna Atrybucja | Zmiany w zachowaniach klientów

Next:

Realna Atrybucja | Od rywalizacji do współpracy

Realna Atrybucja | Od rywalizacji do współpracy