Realna Atrybucja | Zmiany w zachowaniach klientów

22 March, 2019by yana

Od momentu wprowadzenia Realnej Atrybucji w kampaniach TradeTracker obserwujemy postępujące zmiany w zachowaniach reklamodawców i wydawców, zarówno na poziomie poszczególnych partnerów, jak i globalnie. Najszybciej zaobserwowaliśmy wzrost liczby aktywnych wydawców, wydłużenie średniej długości ścieżki konwersji, wzrost liczby zaangażowanych touchpointów i różnorodności ścieżek. Znaczenie tych wskaźników omówimy dokładnie w niniejszym artykule.

Previous:

Realna Atrybucja | Więcej niż tylko podział prowizji

Realna Atrybucja | Więcej niż tylko podział prowizji

Next:

Realna Atrybucja | Szczegółowa analiza niestandardowego modelu atrybucji.

Realna Atrybucja | Szczegółowa analiza niestandardowego modelu atrybucji.