Modele Realnej Atrybucji vs. Model Prowizji Asystującej – Porównanie

29 March, 2019by yana

Wielu reklamodawców włączających w swoich kampaniach Realną Atrybucję wcześniej wykorzystywało lub rozważało dodanie tzw. Modelu Asystującego, gdzie poza last-click wynagradzane są również touchpointy asystujące. W praktyce modele te różnią się zarówno elastycznością, efektywnością, jak i ROI obu modeli. Poniższy artykuł przedstawia główne różnice między Modelem Asystującym, a Realną Atrybucją.

Previous:

TUI | Realna atrybucja przynosi lepsze wyniki

TUI | Realna atrybucja przynosi lepsze wyniki