Real Attribution Insights Określenie optymalnego modelu atrybucji może być wyzwaniem. Ustalając go nie należy aż zanadto sugerować się danymi historycznymi, ponieważ wprowadzając Realną Atrybucję do programu, prawdopodobnie zmianie ulegnie większość dotychczasowych touch point’ów, a co za tym idzie – przyznawana im prowizja.   Mniej niż 20% Twoich potencjalnych Wydawców jest aktywnych w tym momencie Na […]

Czytaj więcej
09 August, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News

Real Attribution Insights Reklamodawcy decydujący się na Realną Atrybucję z TradeTracker, mają możliwość wybrać jeden z sześciu predefiniowanych modeli, z czego pięć nagradza touchpointy w oparciu o ich pozycje na ścieżce konwersji. Model niestandardowy pozwala natomiast na uwzględnienie także innych czynników. W tej edycji „Real Attribution Insights” poddamy szczegółowej analizie właśnie model niestandardowy. Przeanalizujemy zarówno […]

Czytaj więcej
08 August, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News
real attribution

Real Attribution Insights Od momentu wprowadzenia Realnej Atrybucji w kampaniach TradeTracker obserwujemy postępujące zmiany w zachowaniach reklamodawców i wydawców, zarówno na poziomie poszczególnych partnerów, jak i globalnie. Najszybciej zaobserwowaliśmy wzrost liczby aktywnych wydawców, wydłużenie średniej długości ścieżki konwersji, wzrost liczby zaangażowanych touchpointów i różnorodności ścieżek. Znaczenie tych wskaźników omówimy dokładnie w niniejszym artykule. Realna Atrybucja […]

Czytaj więcej
07 August, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News

Real Attribution Insights Od momentu wprowadzenia Real Attribution obserwujemy globalne zmiany w zachowaniach i interakcjach wydawców w kampaniach. Wynagradzanie za wartość dodaną na całej ścieżce konwersji poskutkowało poszukiwaniem i wdrażaniem nowych sposobów promocji marki. Wielu wydawców dostrzega przewagi współpracy nad tradycyjną rywalizacją o ostatnie kliknięcie. Popularny na rynku afliacyjnym model „last-clik wins” przyznaje prowizję wydawcy, […]

Czytaj więcej

Real Attribution Insights Wielu reklamodawców włączających w swoich kampaniach Real Attribution wcześniej wykorzystywało lub rozważało dodanie tzw. Modelu Asystującego, gdzie poza last-click wynagradzane są również touchpointy asystujące. W praktyce modele te różnią się zarówno elastycznością, efektywnością, jak i ROI obu modeli. Poniższy artykuł przedstawia główne różnice między Modelem Asystującym, a Realną Atrybucją. Używając „Modelu Asystującego”, […]

Czytaj więcej
eCPM

Real Attribution Insights W ubiegłym tygodniu Deloitte opublikował raport na temat programmatic marketingu. Oprócz stałego wzrostu udziału reklamy programmatic w torcie reklamowym obserwowalny jest również spadek eCPM wykorzystywanej w tych działaniach reklamy banerowej. W 2016 roku efektywny koszt 1000 odsłon zmniejszył się o 20% osiągając średni poziom 0,62 EUR. Rośnie tylko eCPM wysokiej jakości powierzchni […]

Czytaj więcej
28 June, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News
real attribution

Real Attribution Insights Od początku wdrażania Real Attribution w TradeTracker zauważyliśmy, że wydawcy typu cashback zmieniają swoje modele biznesowe tak, by dostosować je do atrybucyjnych modeli wynagrodzeń. Doprowadziło to nie tylko do zwiększenia liczby touchpointów, ale również sprawiło, że wydawcy ci są w mniejszym stopniu zależni od reklamodawców. Podejście to zaowocowało również całościowym wzrostem liczby […]

Czytaj więcej
05 June, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News

Real Attribution Ograniczenia, jakie stawia rozpatrywanie działań efektywnościowych wyłącznie z perspektywy „last click” znane są w branży od lat. Model „ostatni zgarnia wszystko” wspierał niektóre grupy wydawców – takie jak strony z kuponami czy cashbacki – a demotywował inne. Wydawcy plasujący się na wyższych pozycjach „lejka zakupowego”, budujący świadomość i zaangażowanie późniejszych klientów, mieli niewielkie […]

Czytaj więcej