20 February, 2019 by agaranin

Glöm inte att informera dina publishers när din modell är färdig och redo att starta. Du har nu en stor fördel gentemot dina konkurrenter! Publishers som är viktiga för dig kommer att se en ökning av deras ROI snabbt.

Läs mer
20 February, 2019 by agaranin

Med TradeTracker kan du förbättra din provisionsmodell med nya spännande element, exempelvis genom att lägga till CPC eller CPM för utvalda publishers, så du verkligen kan maximera resultatet på kampanjen.

Läs mer
20 February, 2019 by agaranin

Öka betydelsen av publishers inom specifika kategorier genom att höja deras positionsvärde inom provisionsmodellen. Din Account Manager kan hjälpa till att definiera en provisionsmodell som matchar din mål.

Läs mer