Kommunicera och nå ut till dina publishers

20 February, 2019 by agaranin

Glöm inte att informera dina publishers när din modell är färdig och redo att starta. Du har nu en stor fördel gentemot dina konkurrenter! Publishers som är viktiga för dig kommer att se en ökning av deras ROI snabbt.