21 March, 2019 by agaranin

Rikta din trafik optimalt genom att fördela provisionsvärdet beroende på vilken kategori publishers befinner sig i. Skapa en tilltalande modell för de publishers som matcher kampanjens målgrupp.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Sidtyp-elementet fördelar den totala provisionen baserat på hur stor vikt de involverade sidtyperna har. Detta gör det möjligt att prioritera visa sidtyper, utan att nödvändigtvis exkludera andra.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Genom att använda sig av positionselementet kommer den totala provisionen att fördelas mellan publishers för deras initierande, konverterande eller assisterande roll i transaktionen

Läs mer