Position-Element

21 March, 2019 by agaranin

Genom att använda sig av positionselementet kommer den totala provisionen att fördelas mellan publishers för deras initierande, konverterande eller assisterande roll i transaktionen