Sidtyp-Element

21 March, 2019 by agaranin

Sidtyp-elementet fördelar den totala provisionen baserat på hur stor vikt de involverade sidtyperna har. Detta gör det möjligt att prioritera visa sidtyper, utan att nödvändigtvis exkludera andra.