21 March, 2019 by agaranin

Användbar om man lägger högst värde vid publishers som introducerar kunderna till varumärket och de som ger den sista pushen inför ett köp. Passar för kampanjer med längre beslutsprocess.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

En modell som värderar alla inblandade publishers lika, vilket passar väldigt bra för kampanjer som kräver att kunden interagerar flera gånger under hela köpprocessen.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Denna modell belönar publishers mer ju närmre konverteringen de befinner sig i köpresan. Lämplig att använda för priskänsliga produkter och tillfälliga kampanjer.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Den traditionella Last Click-modellen där den konverterande publishern får allt. Helt anpassningsbar genom att lägga till undantag för specifika sidtyper och är mest lämplig för direktköp.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Rikta din trafik optimalt genom att fördela provisionsvärdet beroende på vilken kategori publishers befinner sig i. Skapa en tilltalande modell för de publishers som matcher kampanjens målgrupp.

Läs mer
21 March, 2019 by agaranin

Första klicket får allt. Användbart när du vill öka varumärkeskännedom och trafiken ifrån publishers med stor räckvidd. En bra strategi för annonsörer som vill nå ut mer med sitt varumärke.

Läs mer