Första Touchpointen

21 March, 2019 by agaranin

Första klicket får allt. Användbart när du vill öka varumärkeskännedom och trafiken ifrån publishers med stor räckvidd. En bra strategi för annonsörer som vill nå ut mer med sitt varumärke.