Linjär modell

21 March, 2019 by agaranin

En modell som värderar alla inblandade publishers lika, vilket passar väldigt bra för kampanjer som kräver att kunden interagerar flera gånger under hela köpprocessen.