29 March, 2019by yana

Real Attribution | Mer än bara en Uppdelning av provisionen

Att fastställa den mest optimala provisionsmodellen inom digital marknadsföring kan vara svårt. Många marknadsförare letar efter det “rätta svaret” på detta genom att använda komplexa modeller och djupa analyser av historisk data. När man däremot startar med Real Attribution så bör man inte enbart titta tillbaka på hur provisionen har fördelats mellan kontaktpunkter tidigare, eftersom […]

Read more
29 March, 2019by yana

Real Attribution | Förändrar kundernas beteende

Sedan lanseringen av Real Attribution har det skett stora förändringar i både kampanjresultat och publicisters beteende. Dessa förändringar är tydliga hos enskilda publicister, men även på en global nivå inom TradeTracker. Vi kommer här utveckla och förklara de största skillnaderna i kundresorna vad gäller antalet aktiva publicister, genomsnittlig konverteringsperiod, antal involverade kontaktpunkter och hur dessa […]

Read more
29 March, 2019by yana

Real Attribution | Från konkurrens till samarbete

Sedan lanseringen av Real Attribution har det skett en stor förändring i sättet publicister beter sig och interagerar med varandra. Eftersom de nu belönas för värdet de tillför utmed hela köpresan, så har de tilltagit olika marknadsföringsmetoder i kampanjerna som använder Real Attribution. Flera publicister ser nu en möjlighet i att samarbete med andra publicister […]

Read more
29 March, 2019by yana

Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen

Annonsörer som börjar med TradeTracker’s Real Attribution har möjligheten att välja mellan sex olika provisionsmodeller. Fem av dessa modeller belönar kontaktpunkter baserat på deras position i köpresan, medan custom-modellen kan inkludera flera faktorer. I den här upplagan av “Insights” kommer vi fördjupa oss i den skräddarsydda modellen och gå igenom vilka möjligheter som finns, samt […]

Read more
22 March, 2019by yana

Real Attribution vs. Assisterande provisionsmodell – En jämförelse

Många av annonsörerna som övergår till Real Attribution använde sig tidigare utav, eller övervägde att börja med en ”Assisterande modell” där assisterande kontaktpunkter blir belönade. I praktiken är det stora skillnader mellan modellerna när det kommer till flexibilitet, resultat och ROI, så I detta dokument förklarar vi skillnaden mellan ”Assisterande provisionsmodeller” och ”Real Attribution”.

Read more
22 March, 2019by yana

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

TUI är världens största multinationella reseaktör och arbetar kontinuerligt med att utveckla, optimera och förbättra sin digitala närvaro med ett mål: Att ge sina kunder en positiv upplevelse från den första kontakten tills att kunden återvänder hem från sin resa. För att nå detta mål är det viktigt att tillföra värde där det behövs under […]

Read more