Real Attribution | Förändrar kundernas beteende

29 March, 2019 by yana

Sedan lanseringen av Real Attribution har det skett stora förändringar i både kampanjresultat och publicisters beteende. Dessa förändringar är tydliga hos enskilda publicister, men även på en global nivå inom TradeTracker. Vi kommer här utveckla och förklara de största skillnaderna i kundresorna vad gäller antalet aktiva publicister, genomsnittlig konverteringsperiod, antal involverade kontaktpunkter och hur dessa skiljer sig åt.

Previous:

Real Attribution | Från konkurrens till samarbete

Real Attribution | Från konkurrens till samarbete

Next:

Real Attribution | Mer än bara en Uppdelning av provisionen

Real Attribution | Mer än bara en Uppdelning av provisionen