Real Attribution vs. Assisterande provisionsmodell – En jämförelse

22 March, 2019by yana

Många av annonsörerna som övergår till Real Attribution använde sig tidigare utav, eller övervägde att börja med en ”Assisterande modell” där assisterande kontaktpunkter
blir belönade. I praktiken är det stora skillnader mellan modellerna när det kommer till flexibilitet, resultat och ROI, så I detta dokument förklarar vi skillnaden mellan ”Assisterande provisionsmodeller” och ”Real Attribution”.

Previous:

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

Next:

Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen

Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen