Real Attribution vs. Assisterande provisionsmodell – En jämförelse

22 March, 2019 by yana

Många av annonsörerna som övergår till Real Attribution använde sig tidigare utav, eller övervägde att börja med en ”Assisterande modell” där assisterande kontaktpunkter
blir belönade. I praktiken är det stora skillnader mellan modellerna när det kommer till flexibilitet, resultat och ROI, så I detta dokument förklarar vi skillnaden mellan ”Assisterande provisionsmodeller” och ”Real Attribution”.

Previous:

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

Next:

Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen

Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen