Real Attribution | Mer än bara en Uppdelning av provisionen

29 March, 2019by yana

Att fastställa den mest optimala provisionsmodellen inom digital marknadsföring kan vara svårt. Många marknadsförare letar efter det “rätta svaret” på detta genom att använda komplexa modeller och djupa analyser av historisk data. När man däremot startar med Real Attribution så bör man inte enbart titta tillbaka på hur provisionen har fördelats mellan kontaktpunkter tidigare, eftersom Real Attribution förändrar den prestationsbaserade kampanjen helt och hållet och tar den till en ny nivå.

Previous:

Real Attribution | Förändrar kundernas beteende

Real Attribution | Förändrar kundernas beteende