KAMPAGNER

Se listen over tilgængelige kampagner, som TradeTracker kan tilbyde. Der er en række kampagner på tværs af en række forskellige lande, som venter på at blive introduceret for dit websted. Gennemgå kampagnebeskrivelsen og ansøg straks for at begynde at annoncere!

Helloprint DK

helloprint dk Helloprint, enkelt arrangeret, uden besvær
Velkommen til kampagnen i Helloprint! Vores mål er at blive Danmarks største online trykkeri. For at opnå dette ønsker vi ikke kun at samarbejde effektivt med kunder, men også tilknyttede virksomheder. Hvis du gerne vil være en del af dette, så deltag i vores program og promovere Helloprint.

Helloprint tilbyder en lang række specielle printtjenester online. Sortimentet spænder fra brandingprodukter (f.eks. Brochurer, kuglepenne, konvolutter og visitkort) til salgsfremmende produkter og tekstiler (f.eks. T-shirts, skærme, bannere). Dette program er beregnet til datterselskaber, der er i stand til at sælge vores produkter til virksomheder og forhandlere. Salgstransaktionerne godkendes ugentligt.

Dine fordele:
✓ Betydelige provisioner for salgstransaktioner.
✓ Alle tilknyttede virksomheder, der er involveret i salgstragten, modtager provision, ikke kun det sidste berøringspunkt. Jo tættere på transaktionen, desto højere er provisionen.
✓ Ugentlig godkendelse af alle salgstransaktioner.
✓ Adgang til alt vores reklamemateriale.
✓ Adgang til en lang række produkter.
✓ Vi reagerer altid så hurtigt som muligt på spørgsmål og bemærkninger.

Helloprint står for
✓ Brugervenlighed og hurtighed i ordreprocessen (inkl. Online designstudie)
✓ Kvalitet og pålidelig kontrol af produktion, logistik og kunst.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål angående vores kampagne eller manglende reklamemateriale? Tøv ikke med at kontakte os på affiliate@helloprint.com eller gennem billetsystemet via Tradetracker.

/

Helloprint, simply arranged, without hassle
Welcome to the campaign of Helloprint! Our goal is to become the largest online printing shop in Denmark. To achieve this, we do not only want to collaborate effectively with customers but also affiliates. Are you as driven and passionate about the potential of e-commerce in the printing industry? Then join our program and promote Helloprint.

Helloprint offers an extensive range of customisable printing services online. The assortment ranges from branding products (e.g. brochures, pens, envelopes and business cards) to promotional products and textiles (e.g. t-shirts, displays, banners). This program is intended for affiliates that are able to sell our products to businesses and resellers. The sale transactions are approved weekly.

Your benefits:
✓ Substantial commissions for sales transactions.
✓ All affiliates involved in the sales funnel receive commissions, not only the last touchpoint. The closer to the transaction, the higher the commission.
✓ Weekly approvals for all sales transactions.
✓ Access to all our promotion material.
✓ Access to a wide range of products.
✓ We always respond as quickly as possible to questions and remarks.

Helloprint stands for
✓ Ease and speed in the order process (incl. online design studio)
✓ Quality and reliable production, logistics, and artwork checks.

Questions?
If you have any questions regarding our campaign or missing promotion material? Do not hesitate to contact us at affiliate@helloprint.com or through the ticket system within the Tradetracker dashboard.