CODE OF CONDUCT

På et marked, hvor integritet er fundamentalt for succes, udfører vi som ansatte hos TradeTracker.com vores forretning med de højeste standarder inden for transparens, etik, lederskab og samarbejde for at maksimere vores værdi for interessenterne. Vi anerkender vores indflydelsesrige position i det vide økonomiske system og forstår vort ansvar. Vi overholder loven og forventer, at vores partnere gør det samme.

1. TradeTrackers.com Forretningsordensregler

TradeTrackers Code of Conduct (“CoC” eller “Code”) tilvejebringer en vejledning i vores syn på online reklamepraksis med det formål at fostre bæredygtige forhold mellem vores annoncører og publishers. Denne CoC bør bruges som basis for fair forretningspraksis. Online reklame-landskabet udvikler sig kontinuerligt ligesom teknologier, praksis og teknikker. Som sådan vil Coden være tilbøjelig til at ændre sig og tilpasses for at holde branchepraksis på linje med vores værdier og overbevisninger. Målet med denne CoC er at sikre, at alle, der arbejder sammen med TradeTracker netværket, uanset om det er annoncører, agenturer, affiliates eller TradeTrackers ansatte, er i overensstemmelse med generelle og specifikke vejledninger om brugen af TradeTracker netværket.

2. Publisher ordensregler

Målet med publisher CoC er at få publishere til at være i overensstemmelse med generiske politikker og vejledninger om at sende trafik til TradeTrackers annoncører. Publishers bør generelt altid tilbyde det højest mulige niveau af transparens ved at forklare, hvor deres trafik kommer fra i deres webstedsbeskrivelse og deres salgsfremmende aktiviteter. For at kunne tilbyde denne transparens, bør publishers overholde nedenstående vejledninger. Publishers, der ikke handler i henhold til disse vejledninger, kan blive fjernet fra programmet og/eller TradeTracker netværket. Sammen med CoC, bør publishers altid bekræfte og anvende de fastsatte betingelser på kampagneniveau. Generelt hjælper disse vejledninger og politikker affiliates med at sende trafik af høj kvalitet, som TradeTracker annoncørerne forventer. 2.1. E-mail marketing Alle publishers, der bruger trafik fra e-mail, bør anvende de lokale love og forskrifter vedrørende e-mail. Brugere bør have (helst dobbelt) sagt ja til at modtage den/de særlige e-mail meddelelse/r og bør aldrig involveres i nogen form for spam aktiviteter. 2.2. Indhold Alt indhold på publisher websteder bør ikke indeholde overtrædelse af copyright eller intellektuelle rettigheder fra tredjeparter. Indhold må ikke indeholde ulovlige, pornografiske, voldelige eller diskriminerende meddelelser, og bør ikke skade det gode navn for handlende, affiliates eller andre forbindelser til TradeTracker og/eller TradeTracker selv. Indhold bør altid overholde lokal lovgivning og/eller forskrifter. 2.3. Kunstig trafik Kunstig trafik (sendt fra bots, scripts eller andre former) er ikke tilladt i TradeTracker netværket. Forbrugere bør ikke tvinges til at gå til annoncørernes website. Dette vedrører også gentagen generering af manuelle klik. 2.4. Klik oprindelse Klik oprindelse må ikke tilsløres/skjules af publishere. Trafik bør kun komme fra den URL, der er fastsat for det særskilte affiliate website. 2.5. PPC / SEA PPC/søgemaskinereklamer er ikke tilladt på brandnavn(e) fra TradeTracker annoncører, medmindre det udtrykkeligt er angivet i kampagnepolitikkerne. 2.6. Salg / lead-bedrageri Simulering af transaktioner som slutbrugere er ikke tilladt i TradeTracker netværket. Det kan dreje sig om falske transaktionsoplysninger, selvgenererede transaktioner (med eller uden betaling) eller automatisk genererede transaktioner. 2.7. Cookies Publishers bør overholde lokal lovgivning vedrørende cookies og privatliv. 2.8. Webstedsoplysninger Webstedsoplysningssiden og webstedsdetaljer bør give en længere forklaring på affiliates aktiviteter og trafikkilder. Alle affiliate websteder bør tilmelde sig som korrekt “webstedstype” og “kategori”. Hvis affiliates gør brug af 3. parts trafikkilder eller betalt trafik, bør dette tydeligt angives i webstedsbeskrivelsen. 2.9. Cashback- og loyalitetskonstruktioner Affiliates, der bruger cashback, belønninger, get-paid-to eller loyalitetskonstruktioner, skal overholde fastsatte kampagnepolitikker. Manglende transaktioner bør rapporteres til TradeTrackers affiliate support pr. e-mail eller billetbesked til annoncøren. 2.10. Værdibeviswebsteder Værdibeviswebsteder bør overholde de fastsatte kampagnepolitikker. Udløbne incitamenter og værdibeviser bør markeres som sådan eller fjernes fra værdibeviswebstedet. Vildledende eller falske værdibeviser er ikke tilladt, og værdibeviswebsteder må kun markedsføre værdibeviser, der er gjort tilgængelige fra specifik/ke publisher/s eller kampagnen generelt. 2.11. Spyware/Malware Markedsføring via spyware/malware eller (købt) trafik er ikke tilladt. 2.12. Adware Brugen af trafik, der kommer fra Adware (f.eks. desktop-applikationer, værktøjslinjer) er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra TradeTracker og de/n annoncør/er, der markedsføres. Adware bør installeres af forbrugeren og ikke blive installeret automatisk eller uden meddelelse fra forbrugeren. 2.13. Sociale kanaler Publishers må bruge sociale kanaler til at køre trafik til deres eget websted (hvis det ikke er misvisende). Trafik fra sociale kanaler til annoncører bør være på linje med kampagnepolitikkerne, og der kræves skriftlig godkendelse på forhånd fra annoncøren. 2.14. Døde links Døde links skal rapporteres i afsnittet om broken links på affiliate platformen. Publishers bedes regelmæssigt tjekke, om der er døde links, og reparere dem hurtigst muligt. 2.15. Kommunikation med annoncører Kommunikation med annoncører (for skriftlig godkendelse for visse markedsføringer) kan ske gennem TradeTracker billetsystemet på affiliate platformen. Det er muligt at modtage en meddelelse, når en billetbesked modtages under e-mail indstillinger. 2.16. Fjernelse af reklamer og/eller markedsføringsmaterialer Publishers, som af annoncører og/eller TradeTracker bedes om at fjerne specifikke markedsføringsmaterialer og/eller reklamer, skal gøre dette i løbet af 2 arbejdsdage. 2.17. Kampagne og TradeTracker nyheder Publishers kan bestemme hvilke nyheder, de ønsker at modtage (pr. e-mail) fra TradeTracker. Frekvens, segment eller kampagner, som disse nyheder sendes om, kan kundetilpasses fuldt ud af publishers. 2.18. Internationalisering Publishers, der er villige til at markedsføre kampagner fra andre TradeTracker lande, skal registreres under det specifikke land først. Dette kan ske fra platformen ved at tilføje et nyt websted til deres konto under “account -> my sites” og vælge det ønskede land. Efter godkendelse vil det nye land være tilgængeligt fra platformen. 2.19. Betaling af publishers Medmindre andet er aftalt, betales publishers under næste betalingsrunde, når annoncørerne har betalt kommission til TradeTracker, og publishers kan blive betalt på basis af de accepterede vilkår og betingelser. Publishers har ansvaret for at opsætte og tjekke deres økonomiske oplysninger på platformen. Hvis relevant, vil specifikke afgifter kun blive betalt, hvis kontoen er opsat som forretningskonto med de korrekte virksomhedsoplysninger. Det er ikke muligt at foretage ændringer af betalte afgifter bagud.

3. Annoncør ordensregler

Formålet med annoncør CoC er at opsætte en vejledning og politikker til annoncører vedrørende, hvordan de skal styre deres kampagner så transparente, fair og åbne som muligt, så publishers, der markedsfører disse kampagner, ved, hvad de skal forvente af annoncørerne ved at afklare deres roller og ansvar. 3.1. Indhold Annoncører vil sørge for indholdet på deres hjemmeside er på linje med de lokale love / regler og ikke indeholder ulovlige, pornografiske, voldelige eller diskriminerende meddelelser, og bør ikke skade det gode navn for handlende, affiliates eller andre forbindelser til TradeTracker og/eller TradeTracker selv. Alt indhold på annoncørens websteder bør ikke indeholde overtrædelse af copyright eller intellektuelle rettigheder fra tredjeparter. 3.2. Aktiv kampagnestyring Annoncører sikrer, at de vil arbejde proaktivt med deres affiliate kampagner for at hjælpe publishers. 3.3. Transaktionsvalidering Annoncører skal gøre den nødvendige indsats for at vurdere afventende lead- og salgstransaktioner så hurtigt som muligt og på en fair og transparent måde. Hvis der opstår spørgsmål om transaktionsvurdering, skal annoncører forklare publishers, hvorfor specifikke transaktioner er blevet vurderet som sådan. 3.4. Årsager til afviste transaktioner I tilfælde af afviste transaktioner skal annoncøren specificere pr. transaktion, hvorfor den er blevet afvist. I tilfælde af delvise afvisninger skal annoncøren justere bestillingsbeløbet i henhold hertil. 3.5. Kommunikation gennem “tickets” For publishers er det at modtage rettidig feedback afgørende for et behageligt samarbejde. Annoncører skal gøre den nødvendige indsats for at svare på åbne tickets i løbet af to forretningsdage. Uden forudgående tilladelse må affiliates ikke kontaktes direkte. 3.6. Publisher-abonnementer Publishers, der abonnerer på en kampagne, vil ønske at generere og placere markedsføringsmaterialer så hurtigt som muligt. Annoncører skal derfor gøre en indsats for at vurdere afventende publishers så hurtigt som muligt. Hvis der opstår spørgsmål, skal annoncører forklare publishers, hvorfor de er blevet afvist eller fjernet fra en særlig kampagne. 3.7. Markedsføringsmaterialer Annoncør skal sikre, at markedsføringsmaterialer (enten bannere, produktfeeds eller tekstlinks) ikke indeholder overtrædelse af copyright eller intellektuelle rettigheder fra tredjeparter. Materialer må ikke indeholde ulovlige, pornografiske, voldelige eller diskriminerende meddelelser. Materialer, herunder, men ikke begrænset til: Bannere, tekstlinks, produktfeeds og værdibeviskoder skal alle være opdaterede. Priser og produkttilbud skal være nøjagtige. 3.8. Tracking Tracking er afgørende for at levere TradeTrackers services til både annoncører og publishers. Salg og/eller tracking skal til enhver tid implementeres. Hvis der opstår tracking-problemer, skal annoncører sikre, at disse løses, og at der afsættes en passende kompensation til publishers. 3.9. Deduplikering på tværs af affiliate netværk Deduplikering skal ideelt set implementeres, når flere affiliate netværk er aktive. Når den implementeres, skal et tilbagestillingsscript altid være aktivt for at garantere cookie-fri tracking. Annoncører skal opdatere TradeTracker, hvis sådanne scripts implementeres. Oplysninger om deduplikering skal være tilgængelige for affiliates hele tiden i kampagnedetaljeoverblikket. 3.10. Kampagnebegrænsninger Der er flere måder for publishers at engagere sig i reklameaktiviteter. Det skal tydeligt angives, hvis der er ikke-tilladte former for reklamer. Sådanne oplysninger skal være tilgængelige for publishers i kampagnebeskrivelsen. 3.11. Aflønning for alle produkter Affiliates har meget begrænset indflydelse på produkter, der sælges som resultat af omdirigering af kunder til en annoncør. Der skal derfor tildeles kommission for alle produkter. Hvis der er forskellige kommissioner på grund af annoncørens margener, kan TradeTrackers produktgruppeløsninger implementeres. 3.12. Tracking af køb fra mobile enheder Hvis et mobilt websted bruges og opererer uafhængigt (http://m.yourmerchant.com), skal tracking også implementeres der for at sikre, at disse transaktioner belønnes. 3.13. Problemer Hvis der opstår spørgsmål om markedsføring af publishers, skal annoncører forsøge at diskutere dette med enten publisheren gennem ticket systemet eller alternativt TradeTrackers account manager, der kan løse alle spørgsmål.