BRUGSBETINGELSER
TRADETRACKER.COM

1. Om TradeTracker.com

TradeTracker.com bringer online samfundets bedste og mest intelligente sammen: At samarbejde hen imod det fælles mål om at forbedre deres performance marketing. Ved at muliggøre et netværk for både annoncører og publishers, hoster TradeTracker en platform, der tilbyder realtid, forståelige og mest af alt transparente data, til at styrke klientens evne til at træffe de rette performance marketing beslutninger. Gennem et specialiseret kontoteam, som koncentrerer sig om at have overblik over deres egen specifikke branche, sikrer TradeTracker en skræddersyet og præcis tilgang til områderne service, rejse, telekom, shopping og økonomi. Med kontorer i 18 lande på nuværende tidspunkt og over 150 ansatte over hele verden har vi den bredeste globale dækning og gennemkrydser talrige markeder. De betjener en mangfoldig række sprog og lokationer og præsenterer brugerne for en glidende oplevelse, selv når de bliver tilsluttet store internationale netværk.

2. Introduktion

Læs disse vilkår for anvendelse af websitet omhyggeligt, før dette website (“websitet”) bruges. Disse vilkår for anvendelse af websitet (“vilkår for anvendelse”) styrer din adgang til og brug af websitet. Websitet er kun tilgængeligt for dig på betingelse af, at du accepterer nedenstående vilkår for anvendelse. Hvis du ikke accepterer alle vilkår for anvendelse, må du ikke gå til eller bruge websitet. Ved at gå til eller bruge websitet, accepterer du at være bundet af vilkår for anvendelse.

3. Elektronisk kommunikation

Du accepterer, at vi kan kommunikere med dig pr. e-mail eller ved at poste meddelelser på dette website. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, visninger og anden kommunikation, som vi tilvejebringer til dig elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at sådanne kommunikationer skal være skriftlige.

4. Brugerens forpligtelser

Du påtager dig, repræsenterer og garanterer, at: Du er 18 år gammel eller over 18 år gammel. Hvis du er en virksomhedsrepræsentant, har du myndighed til at forpligte virksomheden, og Du vil overholde alle relevante hjemlige og internationale love og forskrifter vedrørende og i forbindelse med din brug af websitet.

5. Copyright

Alt indhold, der er inkluderet i eller gjort tilgængeligt gennem websitet og services fra TradeTracker.com (“TradeTracker”), er beskyttet af gældende copyright, varemærker og andre patentbeskyttede (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle) rettigheder. Din kopiering, redistribution, brug eller offentliggørelse af sådanne emner eller nogen del af websitet er strengt forbudt, medmindre det er tilladt under “Begrænset brugsret” herunder.

6. Begrænset brugsret

På betingelse af din overensstemmelse med disse vilkår for anvendelse, giver TradeTracker dig begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicencerbar adgang til og at gøre personlig og ikke-kommerciel brug af TradeTracker websitet.

7. Ændringer

TradeTracker kan revidere og opdatere disse vilkår for anvendelse når som helst og uden specifik meddelelse til dig. Din fortsatte brug af websitet efter ændringer af disse vilkår for anvendelse betyder, at du accepterer disse ændringer. Alle aspekter af websitet kan blive ændret, suppleret, slettet eller opdateret uden varsel efter TradeTrackers eget skøn.

8. Politik angående personlige oplysninger og cookies

TradeTrackers politik om personlige oplysninger styrer brugen af de oplysninger, der indsamles fra eller tilvejebringes af dig gennem brugen af websitet eller services, herunder brugen af cookies. Dit samtykke til brug af sådanne oplysninger, der overvejes af de services, du bruger, omfatter overførsel af sådanne oplysninger til andre lande, hvis lovgivning muligvis ikke tilvejebringer samme beskyttelsesniveau som lovgivningen i dit oprindelsesland. Læs den fulde politik om personlige oplysninger her.

9. Begrænsning

Du accepterer, udover begrænsningerne i vilkår for betingelser, at du ikke vil: bruge eller få adgang til oplysninger, service eller software, der er tilgængeligt via websitet på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt af TradeTracker, bruge eller få adgang til websitet eller TradeTracker services på nogen måde, som vil negativt påvirke performance eller funktion af TradeTracker websitet eller services, skjule oprindelsen af oplysninger, der tilvejebringes ved brug af websitet, lave input eller uploade nogen oplysning til websitet, der indeholder virusser eller andre computerprogrammeringsrutiner, der er beregnet til at skade, gribe ind i, opsnappe eller lægge beslag på noget system, bruge robot, edderkop, scraper eller andre automatiske midler til at få adgang til website eller services til noget som helst formål, bryde eller omgå love, tredjepartsrettigheder eller politikker.

10. Indsendelse af indhold

TradeTracker accepterer ikke ideer, koncepter, nye services, materialer eller andre oplysninger (“indhold”). Hvis sådant indhold distribueres af dig og/eller modtages af TradeTracker, giver du en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig, underlicenserbar ret til at udøve enhver copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. I det omfang, det er tilladt af gældende lovgivning, giver du herved afkald på alle moralske rettigheder i forbindelse med det tilvejebragte indhold. Du anerkender, at du ikke har ret til at modtage nogen form for aflønning for brug af dit indhold.

11. Links

Websitet kan indeholde links til tredjeparter. Disse links er alene tilvejebragt som en bekvemmelighed for dig og ikke en anbefaling. TradeTracker har hverken ansvar for det tilvejebragte indhold eller kontrollerer eller overvåger sådanne websites. Hvis du beslutter at følge et sådant link til en tredjepart, er det på egen risiko. TradeTracker giver ingen repræsentationer eller garantier vedrørende korrekthed, nøjagtighed, performance eller kvalitet af noget indhold, software eller applikation, der findes på et sådant links’ website.

12. Godtgørelse

Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde TradeTracker, deres aktionærer, direktører, funktionærer, ansatte, agenter, repræsentanter, publishers og annoncører mod og fra enhver årsag til handling, krav, handling eller retsforfølgelse, herunder krav om civilretligt ansvar, til dækning af skader, tab eller personskader, samt alle omkostninger og rimelige advokathonorarer i forbindelse hermed fra din brug af websitet eller brud på disse vilkår for anvendelse.

13. Ansvarsfraskrivelse

TradeTracker giver ingen repræsentationer eller garantier vedrørende nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af noget indhold, information, software, tekst, grafik, links eller kommunikationer, der er tilvejebragt ved brug af websitet, eller at driften af websitet vil være fejlfri og/eller uafbrudt. TradeTracker giver ikke nogen garanti for, at defekter vil blive korrigeret, eller at websitet eller dets servere er virusfri eller noget som helst andet, der kan være skadeligt eller destruktivt. Karakteren af internetkommunikation betyder, at websitet kan blive udsat for beskadigelse af data, registrering, utilgængelighed og forsinkelser. Websitet kan være utilgængeligt på grund af reparation, vedligeholdelse eller udviklingsarbejde. Du accepterer udtrykkeligt, at du bruger websitet på egen risiko. I den udstrækning, der er tilladt af lovgivningen, udelukker vi enhver forpligtelse vedrørende forsømmelighed, alle tab og skader fra afhængighed af materialer på dette website eller fra brug af dette website.

14. Ansvarsbegrænsning

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan TradeTracker, deres funktionærer, ansatte, affiliates, publishers og annoncører ikke være ansvarlige for eventuelle tab eller skader, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige, særlige, følgeskader eller eksempelvise skader, herunder, men ikke begrænset til, tab eller skader for tab af fortjeneste, goodwill, forretning, mulighed, data eller andre immaterielle tab, der stammer fra eller i forbindelse med brugen af dette website eller TradeTrackers services.

15. Overensstemmelse

Enhver brug af websitet eller services fra TradeTracker fra din side skal være i overensstemmelse med al gældende lovgivning og forskrifter, og den må ikke påvirke TradeTrackers ry eller drift negativt. Du må ikke foretage nogen handling, der kan få TradeTracker til at overtræde nogen lov eller forskrift, der er gældende for TradeTracker.

16. Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår for anvendelse vil være styret af lovgivningen i De Forenede Arabiske Emirater som gældende i Dubai. Alle tvister eller uenigheder, der opstår af dannelse, performance, fortolkning, ugyldighed, afslutning eller ugyldiggørelse af vilkår for anvendelse eller opstående derfra eller relateret dertil på nogen måde, skal henvises og endeligt afgøres ved bindende voldgift som angivet herunder, under voldgiftsreglerne for Dubai International Finance Center – London Court of International Arbitration (“LCIA”), hvilke regler (“regler”) skønnes inkorporeret ved reference i denne bestemmelse. Antallet af voldgiftsmænd skal være en. Voldgiftsparterne skal søge at enes om en enkelt voldgiftsmand, der skal nomineres til LCIA-retten til udnævnelse. Hvis parterne i voldgiftssagen ikke kan nominere en enkelt voldgiftsmand inden for 30 dage fra datoen for forkyndelsen af anmodningen for sagsøgte (eller en længere eller kortere periode som fastsat af LCIA-retten), skal den enkelte voldgiftsmand udpeges af LCIA-retten. Sædet eller det juridiske voldgiftssted skal være Dubai International Arbitration Centre i Dubai, UAE. Voldgiftssagen skal føres på engelsk, og dommen skal afsiges på engelsk. De foregående bestemmelser i denne klausul griber ikke ind i TradeTrackers ret til at søge foreløbige foranstaltninger på noget tidspunkt fra nogen ret med kompetent jurisdiktion. (uanset om en voldgiftsmand er blevet udpeget eller ej), og TradeTracker skal ikke betragtes som havende brudt denne voldgiftsaftale eller krænket voldgiftsmandens myndighed ved at gøre det.

17. Generelt

I det tilfælde, at en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse af nogen årsag skal bedømmes som værende ugyldige eller uigennemførlige af en ret med kompetent jurisdiktion, skal de resterende bestemmelser i disse vilkår for anvendelse være upåvirkede. Mangel fra begge parter om på noget tidspunkt at kræve performance fra den anden part af nogen bestemmelse i denne aftale skal ikke på nogen måde berøre retten til at kræve en sådan performance på et senere tidspunkt. Intet afkald på nogen af disse vilkår for anvendelse skal kunne bruges til yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller betingelse eller noget andet vilkår eller betingelse.