Case Studies

Find out how the industry experiences working with us as you dive into their story and walk their path to success.

Back to all case studies

Case Study: Kasa Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w skrócie SKOK, to grupa ludzi, których łączy miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego. Ludzie ci zostają członkami SKOK-u, aby oszczędzać i pożyczać sobie nawzajem pieniądze. Marka Kasa Stefczyka miała swój początek u schyłku XIX wieku gdzie ideę finansowej samopomocy rozwinął i wcielił w życie dr Franciszek Stefczyk – patron Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.