WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU TRADETRACKER.COM

1. O TradeTracker.com

TradeTracker reprezentuje to co najlepsze w performance marketingu – partnerskie podejście w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. TradeTracker oferuje platformę, dzięki której zarówno Reklamodawcy jak i Wydawcy mają dostęp do przejrzystych danych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, co pomaga im podejmować trafne decyzje marketingowe. Profesjonalny zespół specjalistów TradeTracker zapewnia indywidualne podejście do kampanii z wielu branż np: Usługi, Podróże, Telekomunikacja, Zakupy,Finanse. TradeTracker posiada obecnie biura w 19 krajach i zatrudnia ponad 150 osób na całym świecie. Dzięki lokalnym oddziałom na wielu rynkach oferujemy największy globalny zasięg, zapewniając płynną komunikację.

2. Wstęp

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem korzystania strony. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu w całości, nie korzystaj z witryny. Poprzez korzystanie z witryny zgadzasz się na warunki zawarte w regulaminie.

3. Komunikacja

Wyrażasz zgodę na kontakt drogą mailową lub poprzez powiadomienia wewnątrz witryny. Akceptujesz fakt, że wszystkie umowy, powiadomienia i inne komunikaty przekazywane drogą elektroniczną spełniają wymagania prawne dotyczące potwierdzenia pisemnego.

4. Zobowiązania Użytkownika

Oświadczasz i gwarantujesz że: Jesteś osobą pełnoletnią; Jeżeli reprezentujesz firmę, posiadasz wymagane pełnomocnictwo do reprezentowania jej; Zobowiązujesz się przestrzegać wszelkie obowiązujące regulacje krajowe i międzynarodowe odnoszące się do korzystania z witryn internetowych.

5. Prawa Autorskie

Informacje zawarte na stronie lub udostępnione przez usługi TradeTracker.com (“TradeTracker”) chronione są na mocy prawa autorskiego, patentów oraz praw własności (włącznie z własnością intelektualną). Kopiowanie, redystrybucja, użycie lub publikacja jakielkolwiek części witryny jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w “Ograniczonym prawie do korzystania” dostępnym poniżej.

6. Ograniczone prawo do korzystania

Zgodnie z przestrzeganiem niniejszych warunków, TradeTracker udziela ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu, licencji na korzystanie z witryny TradeTracker w celach niehandlowych.

7. Modyfikacje

TradeTracker może bez uprzedzenia i w dowolnym czasie zmodyfikować niniejsze warunki. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzonych modyfikacjach zostanie uznane za wyrażenie zgody na niniejsze modyfikacje. Każdy aspekt witryny może zostać zmieniony, uzupełniony, usunięty lub zaktualizowany bez uprzedzenia wedle własnego uznania TradeTracker.

8. Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka Prywatności TradeTracker reguluje wykorzystanie informacji zebranych za pośrednictwem witryny lub usług świadczonych przez firmę, włącznie z użyciem plików cookie. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie niniejszych informacji, włącznie z przesyłaniem ich do innych krajów w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony co prawo twojego kraju. Zapoznaj się z pełną Polityką Prywatności tutaj.

9. Restrykcje

Dodatkowo oświadczasz, że nie będziesz: używać lub przeglądać informacji, usług lub oprogramowania udostępnionego na stronie w sposób inny niż wyraźnie dozwolony przez TradeTracker; używać lub przeglądać witryny lub usług świadczonych przez TradeTracker w sposób, który niekorzystnie wpływa na efektywność lub funkcjonowanie witryny lub usług świadczonych przez TradeTracker; ukrywać źródła informacji uzyskanych poprzez korzystanie z witryny; zamieszczać lub przesyłać do witryny danych zawierających wirusy lub inne oprogramowanie którego celem jest niszczenie, przechwycanie, zarządzanie lub wpływanie na system; używać zautomatyzowanych środków, których celem jest uzyskanie dostępu do witryny lub usług z jakiegokolwiek powodu; naruszać lub obchodzić jakiekolwiek przepisy, prawa osób trzecich lub regulacje.

10. Publikowane treści

TradeTracker nie godzi sie na zamieszczanie treści w postaci koncepcji, nowych usług, materiałów lub jakichkolwiek innych informacji. W sytuacji gdy wspomniane treści są przez Ciebie rozpowszechniane i/lub dostarczone firmie TradeTracker udzielasz nam niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, podlegającemu podlicencjonowaniu prawa do korzystania z praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw moralnych związanych z treściami przez ciebie dostarczonymi. Potwierdzasz że nie będziesz domagał się od TradeTracker jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z twoich treści.

11. Linki

Strona może zawierać linki podmiotów trzecich. Linki te umieszczone są wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią ze strony firmy wyrazu aprobaty lub rekomendacji. TradeTracker nie kontroluje ani nie monitoruje zawartości tych witryn, jak również nie ponosi za nie odpowiedzialności. TradeTracker nie gwarantuje poprawności i jakości treści, oprogramowania, usługi lub aplikacji znalezionych na podlinkowanych witrynach.

12. Odszkodowanie

Zobowiązujesz się zabezpieczyć firmę TradeTracker, jej udziałowców, dyrektorów, pracowników, reprezentantów, wydawców i reklamodawców przed jakimikolwiek kosztami postępowania, roszczeniami, postępowaniem lub pozwem, w tym również roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odszkodowań za naruszenia, jak i również wszelkimi kosztami oraz honorariami prawników związanymi lub wynikającymi z korzystania z witryny lub naruszenia niniejszego regulaminu.

13. Klauzula

TradeTracker nie udziela żadnych gwarancji co do wiarygodności i kompletności treści, informacji, oprogramowania, tekstu, grafik, linków lub komunikacji dostarczonej poprzez używanie strony. Nie udziela również zapewnień, że operowanie stroną będzie odbywało się bez żadnych błędów i przeszkód. TradeTracker nie udziela żadnych gwarancji, że błędy zostaną poprawione, ani że witryna lub jej serwery będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych programów. Charakter komunikacji internetowej sprawia, że witryna może być podatna na utratę danych, przechwycenie, niedostępność i opóźnienia. Witryna może być niedostępna przez prace konserwacyjne lub deweloperskie. Wyrażasz zgodę na korzystanie z witryny na własną odpowiedzialność. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, TradeTracker zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, włączając odpowiedzialność za zaniedbanie, utratę lub szkody poniesione przez poleganie na materiałach dostępnych na witrynie lub przez korzystanie z witryny.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, TradeTracker, jego pracownicy, partnerzy, wydawcy i reklamodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, specjalne lub wynikowe, w tym straty lub szkody wynikające z utraconych korzyści, wartości firmy, działalności gospodarczej, możliwości, danych lub innych niematerialnych strat wynikających lub powiązanych z korzystaniem z witryny lub usług świadczonych przez TradeTracker.

15. Zgodność z prawem

Korzystanie z witryny i usług TradeTracker powinno pozostawać w zgodzie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami i nie powinno negatywnie wpływać na reputację lub funkcjonowanie firmy. Oświadczasz, że nie będziesz podejmować działań które mogłyby spowodować naruszenie przez TradeTracker jakichkolwiek przepisów lub regulacji go obowiązujących.

16. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

This terms of use will be governed by the laws of the United Arab Emirates as applicable in Dubai. Any dispute or difference arising out of the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of the terms of use or arising there from or related there to in any manner whatsoever, shall be referred to and finally settled by binding arbitration as set out below, under the Arbitration Rules of the Dubai International Finance Centre – London Court of International Arbitration (“LCIA”), which rules (“Rules”) are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be one. The parties to arbitration shall seek to agree on a sole arbitrator to be nominated to the LCIA court for appointment. If the parties to the arbitration fail to nominate a sole arbitrator within 30 days from the date of the service of the request upon the respondent (or such greater or lesser period as may be fixed bythe LCIA Court), the sole arbitrator shall be appointed by the LCIA Court. The seat or legal place of arbitration shall be Dubai International Arbitration Centre in Dubai, UAE. The arbitration proceedings shall be conducted in the English language and the award shall be in English. The foregoing provisions of this clause are without prejudice to the right of TradeTracker to seek interim relief at any time from any court of competent jurisdiction. (whether or not an arbitrator has been appointed) and TradeTracker shall not be deemed to have breached this arbitration agreement or infringed the powers of the arbitrator for having done so.

17. Ogólne

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewiążące, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu. Zaniechanie przez stronę egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się przez stronę prawa do egzekwowania tego lub innego postanowienia w przyszłości. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale tego, ani żadnego innego warunku.