KODES POSTĘPOWANIA

Ponieważ uczciwość jest podstawą sukcesu, TradeTracker stosuje się do najwyższych standardów transparentności, etyki, zarządzania i współpracy aby zmaksymalizować wartość Twojej firmy. Wiemy, że nasza wpływowa pozycja na rynku niesie za sobą dużą odpowiedzialność, w związku z czym przestrzegamy prawa i oczekujemy tego również od wszystkich naszych partnerów.

1. Ogólne zasady współpracy TradeTracker

Zbiór Ogólnych zasad współpracy TradeTracker ma na celu tworzenie trwałych relacji pomiędzy naszymi Reklamodawcami i Wydawcami. Zasady te powinny być uznane za podstawę uczciwych praktyk handlowych na rynku internetowym. Branża reklamy online cały czas się rozwija, a wraz z nią technologia, praktyki i techniki. W związku z tym Ogólne zasady współpracy również będą ewaluowały, tak aby pozostawały w zgodzie z naszymi wartościami i przekonaniami.
Celem Ogólnych zasad współpracy jest upewnienie się, że wszystkie podmioty współpracujące z siecią TradeTracker i korzystające z jej technologii, w tym Reklamodawcy, Agencje, Wydawcy i pracownicy, dostosują się do wymienionych wytycznych.

2. Kodeks postępowania Wydawców

Kodeks postępowania Wydawców został ustanowiony aby Wydawcy zapoznali i dostosowali się do polityki i wytycznych dotyczących przesyłania ruchu do Reklamodawców sieci TradeTracker. Wydawcy powinni zawsze oferować najwyższy możliwy poziom transparentności poprzez wyjaśnienie skąd pochodzi ich ruch w opisie strony. Aby zapewnić taką transparentność, Wydawcy powinni zastosować się do poniższych wytycznych. Wydawcy, którzy się do nich nie zastosują mogą zostać usunięci z programu i/lub sieci TradeTracker.
Oprócz zapoznania się z kodeksem postępowania, Wydawcy powinni również zawsze potwierdzać i stosować się do warunków w poszczególnych kampaniach. Te wytyczne pomagają Wydawcom dostarczać wysokiej jakości ruch, którego oczekują Reklamodawcy TradeTracker.

2.1. E-mail marketing

Wszyscy Wydawcy korzystający z e-mail marketingu powinni stosować się do miejscowych przepisów prawa i regulacji dotyczących e-mailingu. Użytkownicy powinni mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania danych wiadomości e-mail.

2.2. Zawartość

Treść witryn nie powinna w żaden sposób naruszać praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich. Treść nie może zawierać komunikatów nielegalnych, pornograficznych, nienawistnych lub dyskryminacyjnych i nie powinna narażać dobrego imienia Reklamodawców, Partnerów lub samej sieci TradeTracker. Treść powinna pozostawać w zgodzie z miejscowymi przepisami prawa i regulacjami.

2.3. Sztuczny Ruch

Sztuczny ruch (wysyłany przez boty, skrypty lub w inny sposób) nie jest dozwolony w sieci TradeTracker. Użytkownicy nie powinni być przymusowo przekierowywani na witrynę Reklamodawcy. Dotyczy to również ręcznego generowania klików.

2.4. Źródło kliknięcia

Źródło kliknięcia nie powinno być zatajane przez Wydawców. Ruch powinien pochodzić wyłącznie z linku podanego jako adres witryny danego Wydawcy.

2.5. PPC / Kampanie w wyszukiwarkach

PPC / Kampanie w wyszukiwarkach nie są dozwolone przy użyciu słów brandowych Reklamodawców TradeTracker, chyba że w warunkach kampanii wyraźnie zaznaczono inaczej.

2.6. Oszustwo sprzedażowe/leadowe

Symulowanie transakcji jako końcowy użytkownik nie jest dozwolone w sieci TradeTracker. Może to dotyczyć błędnych danych transakcji, własnoręcznie generowanych transakcji.

2.7. Pliki cookie

Wydawcy powinni dostosować się do miejscowych przepisów dotyczących plików cookie i prywatności.

2.8. Informacje o Witrynie

Strona informacji na temat strony Wydawcy powinna zapewniać szczegółowy opis działalności i źródeł ruchy Wydawcy. Wszystkie strony Wydawcy powinny zostać przypisane do odpowiedniego rodzaju i kategorii strony. Jeżeli Wydawca korzysta z płatnego ruchu lub ze źródeł ruchu należących do osób trzecich, powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w opisie strony.

2.9. Cashback i Programy Lojalnościowe

Wydawcy korzystający z programów cashback lub lojalnościowych powinni dostosować się do obowiązujących zasad kampanii. Reklamacje powinny być zgłaszane zespołowi TradeTracker poprzez wiadomość e-mail lub Reklamodawcy poprzez komunikację w formie ticketu.

2.10. Witryny rabatowe

Witryny rabatowe powinny dostosować się do obowiązujących zasad kampanii. Rabaty wprowadzające w błąd lub błędne nie są dozwolone i witryny rabatowe mogą promować jedynie rabaty i kody rabatowe dostępne dla danego Wydawcy lub ogólnie w kampanii.

2.11. Oprogramowanie szpiegujące/złośliwe

Promocja przez oprogramowanie szpiegujące/złośliwe lub płatny ruch jest niedozwolona.

2.12. Programy typu adware

Korzystanie z ruchu dostarczanego przez programy typu adware (np. aplikacje, paski narzędzi) jest dozwolone tylko za zgodą TradeTracker i promowanego Reklamodawcy.
Programy typu adware powinny być instalowane przez użytkownika, a nie automatycznie lub bez powiadomienia.

2.13. Kanały społecznościowe

Wydawcy mogą używać kanałów społecznościowych aby dostarczać ruch na własną witrynę. Ruch dostarczany z kanałów społecznościowych na witrynę Reklamodawcy powinien być zgodny z warunkami kampanii oraz wymaga zgody Reklamodawcy.

2.14. Niedziałające linki

Niedziałające linki powinny zostać zgłoszone w sekcji “niedziałające linki” w panelu Wydawcy. Wydawcy proszeni są o regularne sprawdzanie czy pojawiły się nowe niedziałające linki i możliwie jak najszybsze naprawienie problemów.

2.15. Kontakt z Reklamodawcami

Skontaktować się z Reklamodawcami (w celu uzyskania pisemnej zgody na konkretne promocje) można poprzez system ticketów TradeTracker w panelu Wydawcy. W preferencjach dotyczących wiadomości e-mail można wyrazić chęć otrzymywania powiadomień kiedy Reklamodawca otrzyma wysłany ticket.

2.16. Usuwanie Reklam i/lub Materiałów Promocyjnych

Wydawcy którzy zostaną poproszeni przez Reklamodawców i/lub TradeTracker o usunięcie danych materiałów promocyjnych i/lub reklam powinni uczynić to w przeciągu dwóch dni roboczych.

2.17. Wiadomości dotyczące TradeTracker i Kampanii

Wydawcy mogą wybrać, które wiadomości chcą otrzymywać (poprzez email) od TradeTracker. Częstotliwość, rodzaj i kampanie dla których wiadomości będą wysyłane mogą zostać w pełni spersonalizowane przez Wydawców.

2.18. Internacjonalizacja

Wydawcy chcący promować kampanie z innych krajów, w których działa TradeTracker najpierw muszą zarejestrować się jako Wydawca w danym kraju. Mogą to zrobić w panelu poprzez dodanie nowej witryny do konta (Konto -> Moje strony) i wybranie odpowiedniego kraju. Po zaakceptowaniu kampanie dostępne w kraju będą dla nich widoczne z poziomu panelu.

2.19. Płatności

O ile strony nie uzgodniły inaczej, Wydawcy otrzymują wynagrodzenie podczas najbliższej transzy płatności po uregulowaniu przez Reklamodawcy prowizji należnych TradeTracker na podstawie zaakceptowanych wcześniej warunków. Wydawcy odpowiadają za wprowadzanie i sprawdzanie poprawności swoich danych finansowych w panelu. Podatki kwotowe, jeśli zachodzi taka konieczność, zostaną opłacone tylko gdy na koncie podane są poprawne dane firmy. Wprowadzanie zmian do opłaconych podatków jest niemożliwe wstecz.

3. Ogólne zasady współpracy dla Reklamodawców

Ogólne zasady współpracy dla Reklamodawców zostały stworzone w celu ustalenia wytycznych, według których Reklamodawcy będą prowadzić swoje kampanie, w sposób możliwie jak najbardziej transparentny, sprawiedliwy i otwarty, tak aby Wydawcy promujący kampanie wiedzieli czego mogą się spodziewać.

3.1. Treść

Reklamodawcy muszą mieć pewność, że treść ich witryn pozostaje w zgodzie z miejscowymi przepisami prawa, nie zawiera komunikatów nielegalnych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści oraz nie naraża dobrego imienia Reklamodawców, Partnerów lub samej sieci TradeTracker. Treść witryn nie powinna w żaden sposób naruszać praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.2. Aktywne zarządzanie kampanią

Reklamodawca zapewnia, że będzie brał aktywny udział w pracy nad swoją kampanią, aby wspomagać Wydawców.

3.3. Walidacja transakcji

Reklamodawca podejmie wszelkie starania aby ocenić oczekujące na walidację leady i sprzedaże tak szybko jak to możliwe, w sposób sprawiedliwy i transparentny. W przypadku pytań o walidację, Reklamodawca wyjaśni Wydawcom dlaczego dane transakcje zostały ocenione w określony sposób.

3.4. Powody odrzucenia transakcji

W przypadku odrzuconych transakcji, Reklamodawca wyszczególni powód odrzucenia dla każdej z transakcji. W przypadku częściowego odrzucenia, Reklamodawca zmieni wysokość zamówienia tak, aby odpowiadała stanowi rzeczywistemu.

3.5. Komunikacja przez Tickety

Otrzymywanie odpowiedzi na czas jest dla Wydawców podstawą partnerskiej współpracy. Reklamodawca podejmie wszelkie starania aby odpowiedzieć na otrzymane Tickety w przeciągu dwóch dni roboczych. Reklamodawcy nie powinni kontaktować się z Wydawcami bezpośrednio.

3.6. Zgłoszenia do kampanii

Wydawcy, którzy zgłaszają się do kampanii, chcą rozpocząć jej promocję możliwie jak najszybciej. W związku z tym Reklamodawcy powinni postarać się ocenić oczekujących Wydawców tak szybko jak to możliwe. W przypadku pytań, Reklamodawca wyjaśni Wydawcom dlaczego zostali oni odrzuceni lub wstrzymani w danej kampanii.

3.7. Materiały promocyjne

Reklamodawca musi mieć pewność że materiały promocyjne (banery, product feedy lub linki tekstowe) nie naruszają praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich. Materiały nie mogą zawierać treści nielegalnych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących. Materiały, w tym banery, linki tekstowe, product feedy i kody rabatowe powinny być na bieżąco aktualizowane.

3.8. Tracking

Tracking jest niezbędny do poprawnego działania usług świadczonych przez TradeTracker. Kody śledzące powinny być zaimplementowane na stałe. Jeżeli pojawią się problemy ze zliczaniem konwersji, Reklamodawca podejmie wszelkie kroki by naprawić problem oraz udzieli Wydawcom rekompensatę.

3.9. Deduplikacja pomiędzy sieciami afiliacyjnymi

W sytuacji gdy w kampanii działa kilka sieci afiliacyjnych, powinny zostać zaimplementowane kody deduplikujące. Reklamodawca powiadomi sieć TradeTracker jeśli takie kody zostaną zaimplementowane. Informacje dotyczące deduplikacji powinny być dostępne dla Wydawców w przeglądzie szczegółów kampanii.

3.10. Warunki kampanii

Istnieje wiele sposobów promocji kampanii przez Wydawców. Jeśli w kampanii nie można stosować danej formy promocji, Reklamodawca powinien wyraźnie zaznaczyć to w opisie kampanii.

3.11. Wynagrodzenie za wszystkie produkty

Wydawcy nie mają wpływu na to, jaki produkt sprzeda się po przejściu użytkownika na witrynę Reklamodawcy. W związku z tym, prowizja powinna być przyznawana za wszystkie produkty. Jeżeli za różne produkty przyznawane są różne prowizje, można zastosować grupy produktowe.

3.12. Śledzenie transakcji z urządzeń mobilnych

Jeżeli Reklamodawca używa niezależnej strony mobilnej (http://m.reklamodawca.pl), kody śledzące powinny zostać zaimplementowane również wewnątrz niej, aby mieć pewność, że transakcje dokonane przez urządzenia mobilne również zostaną zliczone.

3.13. Pytania, wątpliwości

Jeżeli Reklamodawca będzie miał jakiekolwiek pytania odnośnie form promocji stosowanych przez Wydawców, może przedyskutować je z Wydawcą poprzez system Ticketów lub z Account Managerem kampanii, który pomoże wyjaśnić wszelkie wątpliwości.