Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

B2B e-commerce vergt serieuze inspanningen van groothandels en fabrikanten

De afstand tussen de digitale voorhoede en de achterblijvers in de B2B branche neemt toe, constateert de expertgroep Drivers of B2B E-commerce Growth van ShoppingTomorrow.

B2B e-commerce biedt kansen, maar het vergt veel inspanningen van groothandels en fabrikanten om die te pakken, schrijft de expertgroep.

Echter, is er door de coronacrisis de urgentie ontstaan om over te gaan op digitaal. Niet meegaan in de digitalisering is geen optie meer voor bedrijven die mee willen gaan met de tijd. Het belang van waardecreatie uit online kanalen, word steeds groter volgens experts.

De groep ziet ook dat invloeden op de consumentenmarkt doorsijpelen in de zakelijke markt, zoals snelle bezorging en tijdvaklevering. Aangezien steeds meer B2B bedrijven zich online bevinden, wordt affiliate (en andere vormen van marketing) steeds belangrijker. Neem contact op met onze specialisten om te bespreken hoe TradeTracker u hier bij kan helpen.


Previous:

Coronaklap op de telecombranche

Coronaklap op de telecombranche

Next:

Dringend advies kabinet: boek tot half maart geen reis naar het buitenland

Dringend advies kabinet: boek tot half maart geen reis naar het buitenland

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more