Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan

Telecom Cyberaanvallen 1200x500 1

De digitale en de fysieke wereld zijn niet meer van elkaar te onderscheiden en digitale processen vormen een belangrijk onderdeel in de maatschappij. Digitale processen dienen net als infrastructuur op orde gehouden te worden, de digitale infrastructuur is dus van essentieel belang. Het niet naar behoren werken van de digitale infrastructuur kan een negatieve impact hebben op de samenleving.

Meer online verkeer

Uit het jaarlijks Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is gebleken dat er sinds de eerste lockdown veel meer cyberaanvallen hebben plaatsgevonden. Dit komt omdat een groter deel van ons leven zich online afspeelt en het dus aantrekkelijker is geworden voor cybercriminelen om zoveel mogelijk online toe te slaan.

Negatieve impact

Cyberaanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op organisaties en ketens. Organisaties kunnen hun werk niet doen, persoonsgegevens komen op straat te liggen en voorzieningen kunne uitvallen. Een voorbeeld hiervan is een datalek bij een ICT-dienstverlener of een ICT-storing bij ziekenhuizen waardoor afspraken afgezegd moesten worden.

Ransomware

Ransomware is een type malware die een computer blokkeert of bestanden versleutelt. Pas als er losgeld betaald zou worden zou de computer of de bestanden weer gebruikt kunnen worden. De schade van ransomware is nu al groot: de schattingen lopen uiteen van miljoenen tot miljarden, maar als alleen al 46 procent van het MKB in Nederland aangeeft ermee te maken te hebben gehad, dan staat er een grote uitdaging in het verschiet tegen cybercrime.

Andere vormen

Maar ook spionage en voorbereidingshandelingen voor sabotage door andere landen vormen een risico voor onze nationale veiligheid zoals ook beschreven in het eerder dit jaar verschenen Dreigingsbeeld Statelijke Actoren. Verder is het belangrijk digitale processen goed na te checken, omdat uitval hierdoor een risico vormt op een aanval door cybercriminelen of inzet van ransomware door criminelen.

Oplossing

Er dient een inhaalslag te worden gemaakt. Het is niet voldoende om alleen de basismaatregelen in acht te nemen zoals het gebruik van sterke wachtwoorden. De Cyber Security Raad heeft aangegeven dat er circa 330 miljoen euro nodig is voor de handhaving, en bijna 900 miljoen om de digitale veiligheid over de hele linie te waarborgen en te vergroten. Tot slot moeten er duidelijke Cybersecuritymaatregelen worden geschreven waar elke organisatie rekening mee zou moeten houden.

Affiliate marketing

Het is ontzettend belangrijk digitale incidenten te voorkomen en maatregelen zoals hierboven te worden genoemd in acht te nemen zodat bedrijven en organisaties minder kwetsbaar worden. De schade die is geleden door cyberaanvallen is groot, en hier moet dus verandering in komen. Het is belangrijk dit ook in de promotie op te nemen en potentiële klanten een goed gevoel te geven. Een belangrijk platform dat goed kan ondersteunen in dergelijke promotie is affiliate marketing. Neem contact op met uw accountmanager om de diverse mogelijkheden bespreekbaar te maken.

Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan


Previous:

Voorkeur voor video als content marketing medium

Voorkeur voor video als content marketing medium

Next:

Interview met MkBbedrijfskrediet

Interview met MkBbedrijfskrediet

You might like...

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Find out more

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more