Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Het gebruik van persona’s

Algemeen Personas 1200x500 1

De klant staat centraal. Dit zou bij iedere onderneming zo moeten zijn. Alleen om de klant centraal te stellen, moet er wel een goed beeld zijn van de klant. Een persona is een mooie eerste stap om de klant beter te leren kennen. In dit artikel wordt beschreven hoe een persona opgesteld kan worden en hoe deze ingezet kan worden.

Een persona is een gedetailleerde beschrijving van de (fictieve) ideale klant die de doelgroep representeert. Nu is uiteraard elke klant anders, maar bij een persona is het de bedoeling dat het zo specifiek mogelijk is.

Maken van een persona

Het opstellen van een persona begint bij het zelf nadenken over de doelgroep. Later kan de huidige klant benaderd worden om de persona aan te scherpen. Het onderstaande stappenplan helpt bij het opstellen van een persona:

Stap 1. Omschrijf zo veel mogelijk kenmerken
De volgende elementen kunnen voor de persona omschreven worden: persoonlijk profiel, demografische gegevens, professioneel profiel, behoeften, mediagebruik, doelen en uitdagingen. Bij veel verschillende productgroepen is het handig om met meerdere persona’s te werken.

In dit stadium staat visualiseren centraal. Bedenk hier hoe een afspraak met de ideale klant eruit zal zien en wat voor persoon dit is. Ook het interviewen van collega’s kan hier handig zijn.

Stap 2. Ontwikkel ook een negatief persona
Naast de ideale klant zijn er ook klanten die niet passen bij de onderneming. Om dit inzichtelijk te krijgen kan een negatief persona opgesteld worden. Hoe sneller de signalen van een niet-ideale klant herkent worden, hoe minder tijd hieraan besteed zal worden. Daarnaast helpt dit ook om de kenmerken van een ideale klant scherper te krijgen.

Stap 3. Verzamel data om het persona aan te scherpen
In dit stadium zal meer gekeken worden naar de huidige volgers. Hier kan een klantenanalyse gedaan worden om te kijken of zij andere dingen gemeen hebben die nog niet eerder opgevallen zijn. Dit kan zowel bij de ideale klant persona of negatieve persona toegevoegd worden.

Stap 4. Valideer het persona
Om de persona te valideren kunnen klantgesprekken gevoerd worden. Hier kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Op welke online platformen en sociale media bent u het meest actief?
  • Wat wilt u bereiken?
  • Waar loopt u tegenaan?

Een persona is een levend document dat altijd nog aangescherpt en aangepast kan worden. Zo wordt het persona steeds completer en kan de juiste doelgroep bereikt worden.

De persona inzetten

Wanneer de persona klaar is, is het van belang dat deze met de gehele onderneming gedeeld wordt. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de doelgroep waarvoor ze werken.

Ook binnen affiliate marketing is het werken met persona’s erg handig. Het is belangrijk om de persona om te zetten in affiliate termen. Zo kan afgevraagd worden of het logische of emotionele kopers zijn of dat ze prijzen vergelijken of juist geïnspireerd willen worden? Vervolgens kunnen de juiste publishers aangesloten worden. De promotiematerialen, zoals banners, kunnen daarbij ook op de persona aangepast worden.

Een persona biedt verschillende kansen om meer uit uw campagne te halen. Bij TradeTracker hebben we een groot netwerk met verschillende publishers. Wilt u het meest uit uw affiliate marketing halen met gebruik van persona’s? Neem dan contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken!


Previous:

Vanuit de affiliate

Vanuit de affiliate

Next:

Vacatures onder de aandacht brengen

Vacatures onder de aandacht brengen

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more