Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Is het erg dat de staatsschuld stijgt?

Staatsschuld Web

We hebben al een tijd te maken met aangescherpte maatregelen en momenteel zelfs ook een avondklok. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ondernemers, die hierdoor meer steun nodig hebben. Afgelopen week kondigde het kabinet een nieuw steunpakket van 7,6 miljard euro aan. Daarmee loopt de staatsschuld verder op. Maar hoe hoog is deze nu eigenlijk? En kan het kwaad dat de staatsschuld stijgt? 

De huidige staatsschuld
Over het algemeen staat Nederland er redelijk goed voor ten opzichte van andere landen. Een factor die erop wijst dat Nederland goed met de staatsschuld kan omgaan, is de rente. Die is heel erg laag, en dat betekent dat de financiële markten denken dat Nederland deze schuld goed kan dragen. Hoeveel de huidige staatsschuld precies is weten we nog niet, maar aan het einde van het derde kwartaal bedroeg deze zo’n 441,2 miljard euro. Dit zou inmiddels met meerdere miljarden zijn gestegen. Dit komt neer op bijna 60 procent van het bruto binnenlands product.  

Hoe hoog kan de staatsschuld maximaal ongeveer worden?
Daar is geen direct antwoord op, geven verschillende economen aan. Er zijn economen die wat voorzichtiger zijn en zeggen dat je niet oneindig door moet gaan met de staatsschuld verhogen, maar een percentage van rond de 60 procent vinden ze prima. Andere economen zeggen: België zit al jaren rond de 100 procent, andere landen zelfs nog hoger. Een sterke economie als die van Nederland zou dat ook aan kunnen.  

Het is lastig om wetenschappelijk vast te stellen vanaf welk percentage je als land voorzichtig moet zijn, omdat de rentes gaan stijgen. Nederland hoeft zich momenteel geen zorgen te maken over de stijgende staatsschuld, omdat het door een tijdelijke situatie komt. De economen vinden daarom niet dat de staatsschuld de komende jaren al actief afgelost hoeft te worden.  

Wat zijn de gevolgen van een hoge staatsschuld?
Voor de overheid is het belangrijkste gevolg dat toekomstige economische klappen moeilijker op te vangen zijn, doordat er minder ruimte is om geld te lenen. Daarnaast bestaat het risico dat de rente stijgt. Tegen de huidige lage rente kan de schuld heel hoog worden, maar als die rente stijgt nemen de financieringslasten toe. 

Invloed op de rente
De staatsschuld heeft invloed op de rente die wij zelf betalen. De rente is nu heel erg laag doordat de Europese Centrale Bank (ECB) staatsschulden opkoopt om de economie te ondersteunen. Daardoor is de hypotheekrente erg laag. Als de overheid heel onverantwoordelijk omspringt met het lenen van geld, zullen die rentes stijgen en de hypotheekrentes dus ook. Dat merken wij in onze portemonnee.  

Affiliate marketing
De rente is op dit moment laag. Dat maakt leningen aantrekkelijker. Om ervoor te zorgen dat mensen hier prominent gebruik van blijven maken, bij bijvoorbeeld aanschaf van een huis, is het van belang de promotie goed op peil te houden. Een goed middel om dit te bevorderen is affiliate marketing. Neem contact op met uw accountmanager om de diverse mogelijkheden tot promotie te bespreken.


Previous:

Laagst aantal vliegtuigpassagiers van deze eeuw

Laagst aantal vliegtuigpassagiers van deze eeuw

Next:

Nederlanders shoppen meer online tijdens pandemie

Nederlanders shoppen meer online tijdens pandemie

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more