Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Nederlander betaalt 2.158 euro belasting over auto 

Belasting Auto Web

Een auto of ander motorvoertuig kost een Nederlander gemiddeld 2.158 euro belasting per jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Europese belangenvereniging voor de auto-industrie ACEA. Daarmee staat ons land in de middenmoot van de ranglijst met dertien onderzochte landen. 
 
In België zijn autorijders het meeste kwijt. Zij betalen gemiddeld maar liefst 3.187 euro per voertuig. Het goedkoopste land is Spanje, waar je als bezitter van een auto of ander motorvoertuig ‘slechts’ 1.086 euro betaalt. Dat is bijna driemaal zo weinig als in België en ongeveer de helft van wat Nederlanders betalen. 
 
ACEA deed onderzoek naar de autobelastingen in dertien EU-landen, waaronder grote markten als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, Het Verenigd Koninkrijk werd niet meegenomen en ook veel Oost-Europese landen zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Er is niet alleen gekeken naar belastingen voor de auto zelf, zoals aanschafbelasting en wegenbelasting, maar ook naar brandstofaccijnzen. De btw is ook meegenomen in deze berekeningen. 
 
In absolute bedragen betalen de Duitsers het meest. In de grootste automarkt van Europa ontvangt de overheid 99,9 miljard euro aan autobelastingen per jaar. 
 
Nederland is van de dertien onderzochte landen de duurste betreft belasting op benzine. Per 1.000 liter betaal je in Nederland 813 euro belasting, blijkt uit cijfers van ACEA. Hierbij hebben de onderzoekers alleen gekeken naar accijns. De btw op brandstof is in deze berekeningen buiten beschouwing gelaten. Ter vergelijking: in Hongarije betaal je per 1.000 slechts 345 euro accijns.


Previous:

E-commerce wereldwijd naar 4,2 biljoen dollar 

E-commerce wereldwijd naar 4,2 biljoen dollar 

Next:

Telecomgegevens onvoldoende beschermd 

Telecomgegevens onvoldoende beschermd 

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more