Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

SROI vervangt de bekende ROI?

SROI Vervangt De Bekende ROI 1200x500 1

Middels Return On Investment (ROI) wordt bepaald of een marketinguiting/marketingactiviteit effectief is of zal zijn. Hierbij wordt er gekeken naar de input ten opzichte van de output. Door de verhouding van de kosten en opbrengsten (ratio of percentage) te meten is het mogelijk om onderbouwde keuzes te maken voor de algehele strategie. Zijn deze monetaire resultaten echter het enige stuurbare? Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Lees hier meer over wat SROI is.

Wat is de SROI?

Met een continue veranderende markt is het belangrijk om op deze veranderingen in te blijven spelen. De afgelopen paar jaar is het belang van een duurzame bedrijfsvoering steeds bekender geworden. Consumenten zijn hier meer op gaan focussen door een vergrote wens voor ‘groene’, ‘clean’ of ‘fair’ items. Door hier goed op in te blijven spelen wordt er ook meer sociale waarde gecreëerd. Met SROI wordt er een uniform begrip gegeven aan het meten van deze sociale/maatschappelijke sociale waarden. Het geeft dus antwoord op de vraag of deze maatschappelijke waarde uitgedrukt kan worden en of dit in geld kan worden uitgedrukt.

Wat veranderd ten opzichte van de ROI?

De ROI heeft al lange tijd een resultaatgerichte focus. Beslissingen worden dan gemaakt op basis van de meest aantrekkelijke kosten/opbrengsten-verhouding. Echter bij een meer sociaal/maatschappelijke focus veranderd deze focus naar een langere termijnvisie. Een aantal andere punten die veranderen bij de SROI:

  • Zowel korte als lange termijn opbrengsten worden meegenomen;
  • Er is een voornamelijk focus op realistische doelen;
  • Transparantie voor alle stakeholders.

Niet-monetaire waarden

Het grote verschil tussen de SROI en de ROI is het sociale en/of maatschappelijke aspect. Om dit goed mee te nemen in de evaluatie moet het ook uitgedrukt kunnen worden. Hoe neem je dit mee in het beslissingsproces als hier geen directe monetaire waarde aan kan worden gekoppeld?

Aangezien alle stakeholders van belang zijn voor de SROI en transparantie voor eenieder van grote waarde is, is het werken met de kostprijs een goede manier om hiermee uit de voeten te komen. Dit heeft dan alsnog de focus op de kostenverhouding van de uitingen. Om dit compleet te laten gelden voor de maatschappelijke waarde van de bedrijfsvoering kunnen we ook de stakeholders vragen een financiële waarde te koppelen aan elke activiteit.

Uiteindelijke SROI-berekening

De SROI weergeeft de ratio tussen alle economische kosten en baten, inclusief de sociale aspecten. Door dit te vergelijken met de ‘deadweight’ (de outcome als er geen marketingactiviteit was) kunnen strategische beslissingen worden gemaakt. Het affiliate-kanaal kan ook meegenomen worden in de strategische besluitmaking. Wil jij (meer) KPI’s van het affiliate kanaal bespreken? Neem dan contact op met jouw lokale accountmanager.


Previous:

Toegankelijke websites

Toegankelijke websites

Next:

Contentmarketing goed uitvoeren betekent less is more

Contentmarketing goed uitvoeren betekent less is more

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more