Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Toezicht op veiligheid IoT-apparaten versterkt

Agentschap Telecom Web 
Het Agentschap Telecom gaat dit jaar het toezicht op de digitale veiligheid van Internet of Things-apparaten en smartphones intensiveren. Dat meldt de toezichthouder in het verschenen Jaarplan Toezicht 2021.  Het is volgens het Agentschap Telecom voor het dagelijks functioneren van belang dat apparaten zoals smartphones en IoT-apparatuur veilig te gebruiken zijn. “Daarom kijken we in ons toezicht integraal naar deze veiligheidsaspecten. Niet alleen storingsvrij werken is belangrijk, maar ook digitale veiligheid en elektrisch veilig.” Zo gaat de toezichthouder een ‘IoT-testlab’ ontwerpen en bouwen om de veiligheid van apparaten te kunnen onderzoeken.  
 
Daarnaast wordt de focus van het toezicht op apparaten uitgebreid met cyberweerbaarheid. Het doel van deze uitbreiding is om de markt aan de voorkant te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat meer partijen standaard ‘secure by design’ volgen. “Daarmee worden cyberweerbaarheid- en securityrisico’s verkleind en het vertrouwen van gebruikers in de veiligheid van apparaten vergroot”, aldus de conclusie uit het jaarplan.  
 
Het Agentschap Telecom gaat zich ook richten op de beschikbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. “De keten van het digitaal domein als geheel is complexer en dynamischer geworden, waardoor het lastiger te overzien is waar de kwetsbaarheden liggen. Door digitalisering groeien onderlinge afhankelijkheden en verbindingen tussen organisaties sterker. Dit gaat ook in een steeds sneller tempo.” 
 
Er komen niet alleen nieuwe doelgroepen in beeld, maar de toezichthouder ziet ook dat steeds meer elementen van logistieke en industriële processen onderdeel van de digitale infrastructuur worden. 
“Telecom en IT zijn geen verschijnselen op de achtergrond maar integreren in alle deelfacetten en sectoren van de samenleving.” Incidenten met de digitale infrastructuur kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting en schade. “Agentschap Telecom wil alles in het werk stellen om dat te voorkomen”, besluit de toezichthouder.  


Previous:

Passagiers Europese luchthavens op niveau van 1995 

Passagiers Europese luchthavens op niveau van 1995 

Next:

In-app abonnementen naar 13 miljard dollar  

In-app abonnementen naar 13 miljard dollar  

You might like...

E-mail bezorgbaarheid: wat je moet weten

Find out more

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more