Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Verrijk je data, verrijk je business

Voor nagenoeg iedere online adverteerder is het doormeten van bezoekers(gedrag) de gewoonste zaak van de wereld. KPI’s als “time on site” en “ROI” spelen dan ook een bepalende rol in toekomstige strategieën en investeringen. Veel adverteerders die ook affiliate marketing inzetten om een bepaald publiek te bereiken, laten bij gebruik van dit kanaal echter interessante inzichten liggen.

Case: Centralpoint

Toen Centralpoint in 2010 ons advies opvolgde en van één standaardvergoeding overstapte naar een commissiemodel met maar liefst 14 productgroepen, nam de omzet via TradeTracker binnen twee maanden met bijna 250% toe.

Inzicht2 E1459516361609 1Met het uitbreiden van deze productgroepen kon er nauwkeuriger worden vergoed op basis van marge per type product. Ook gaf deze stap Centralpoint de mogelijkheid om na te gaan wat er precies via het affiliate kanaal werd verkocht. Dankzij deze inzichten kon de campagne verder worden geoptimaliseerd, terwijl publishers die de campagne promootten een juist beeld kregen welke productgroepen het beste aansloten bij de doelgroep.

Voordelen van productgroepen

Gelukkig zien we momenteel steeds meer adverteerders gebruik maken van productgroepen. Hieraan worden vaak specifieke productfeeds verbonden, die het een publisher makkelijker maken gericht producten te promoten die bij hem aansluiten. Ook vragen adverteerders ons tegenwoordig vaker om een suffix of ID te laten meegeven, zodat zij verkeer afkomstig van het affiliatekanaal in hun eigen rapportages mee kunnen nemen.

Wat nog wel verbeterd kan worden, is het tonen van een exacte omschrijving van een order. Binnen het reissegment kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan de bestemming van een reis, het type accommodatie en de duur van een reis.

Op basis van dit soort informatie kan er een analyse gemaakt worden waarbij het affiliate programma kan worden afgezet tegen de algemene en overige resultaten. Het biedt de marketeer data om gericht in te spelen op extra kansen, om de kwaliteit en toegevoegde waarde van individuele publishers te beoordelen en om met deze data de campagne te optimaliseren. Natuurlijk zijn publishers ook gebaat bij deze informatie om zo hun eigen activiteiten te verbeteren.

Dus werkt u met verschillende product(groep)en, dan raad ik u met klem aan om trackingparameters aan uw URL en productomschrijvingen aan uw transacties toe te voegen. Dit helpt namelijk u, uw publishers en uw accountmanager om uw campagne te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,

Rob van Bergen – Managing Director TradeTracker Nederland


Previous:

Hoe verbetert u de online verkoop van financiële producten?

Hoe verbetert u de online verkoop van financiële producten?

Next:

Bedankt voor het nomineren!

Bedankt voor het nomineren!

You might like...

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Find out more

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more