Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Real Attribution Insights – Model Niestandardowy

Real Attribution Insights

Reklamodawcy decydujący się na Realną Atrybucję z TradeTracker, mają możliwość wybrać jeden z sześciu predefiniowanych modeli, z czego pięć nagradza touchpointy w oparciu o ich pozycje na ścieżce konwersji. Model niestandardowy pozwala natomiast na uwzględnienie także innych czynników. W tej edycji „Real Attribution Insights” poddamy szczegółowej analizie właśnie model niestandardowy. Przeanalizujemy zarówno możliwości dostosowywania modelu, jak i efekty tego rozwiązania.

Niestandardowy model atrybucji umożliwia reklamodawcom rozdzielenie prowizji w oparciu o różne elementy: Pozycję Touchpointa, Typ Strony Wydawcy, który wygenerował touchpoint oraz Segment Rynku, na którym działa wydawca. Prowizja liczona jest w sposób, dzięki któremu dla każdego elementu przypisany jest konkretny procent wynagrodzenia. Następnie prowizja przydzielana jest zgodnie z modelem wybranym dla konkretnego elementu. Jeśli reklamodawca zdecyduje o włączeniu wyjątku do dowolnego modelu atrybucji, będzie on również postrzegany jako model niestandardowy.

Obrazek1 1

Dlaczego reklamodawcy wybierają model niestandardowy?

Dotychczas około 50% kampanii z uruchomioną Realną Atrybucją, działa w modelu niestandardowym. Powodem, dla którego większość reklamodawców decyduje się na takie działanie jest dodatkowy (obok pozycji touchpointu) sposób wynagradzania wydawców za wartość dodaną, w miejscu gdzie oczekuje jej reklamodawca.

Efekty elementów: Typ Strony i Segment Rynku

Rezultaty korzystania z niestandardowych modeli, w których reklamodawcy mogą dodać konkretnym typom stron lub segmentów rynku wagę, są znaczące i widoczne. Oto kilka przykładów:

1. Reklamodawcy, którzy przywiązują dużą wagę do Blogów w elemencie typu strony, zauważyli zwiększenie ruchu pochodzącego od Blogów o 40%.

2. Reklamodawcy, którzy większą wagę przypisali Porównywarkom, uzyskali wyższą pozycję w katalogu witryny, a ze względu na zwiększone eCPC liczba transakcji wzrosła dwukrotnie.

3. Najwięksi reklamodawcy e-commerce’owi przypisujący szczególnie wysoką wagę wydawcom dopasowanym do kategorii ich produktów (Moda, Elektronika, Zdrowie i Uroda, Parenting), zauważyli zwiększoną liczbę placementów od wydawców właśnie z tych segmentów rynku.

Efekty korzystania z wyjątków

W Niestandardowym Modelu Atrybucji dodatkową możliwością jest ustawienie wyjątków. Reklamodawca ma możliwość wybrania spośród dwóch dodatkowych ustawień.

1. Wykluczenie wydawcy z wynagradzania na ścieżce konwersji.

2. Ustalenie prowizji stałej dla wydawcy (lub grupy wydawców), jeśli wygeneruje ostatni touchpoint.

Reklamodawcy korzystają z pierwszego wyjątku, w przypadku gdy integrują swoich bezpośrednich partnerów CPC i CPM w modelu Realnej Atrybucji. W fazie początkowej integracji, wyłączają takich wydawców z atrybucji aby sprawdzić jaki mają wpływ na ścieżkę konwersji, oraz jaką rolę w niej pełnią. W drugiej fazie prowizje CPC/CPM zostaną zastąpione CPA, poprzez usunięcie wyjątku i wynagradzanie tych wydawców również na podstawie ich efektów.

Drugi wyjątek używany jest przez niektórych reklamodawców w połączeniu z konkretnymi typami stron, na przykład witrynami typu Cashback, aby zagwarantować i umożliwić zwrot części wydatku ich użytkownikom.

Ty też możesz uwolnić potencjał swoich kampanii efektywnościowych dzięki Real Attribution! Dowiedz się więcej na real attribution.

Zapoznaj się z kolejnym artykułem z cyklu “Real Attribution Insights”: Real Attribution Insights – Więcej niż tylko podział prowizji


Previous:

Real Attribution Insights – Zachowanie klientów

Real Attribution Insights – Zachowanie klientów

Next:

Real Attribution Insights – Więcej niż tylko podział prowizji

Real Attribution Insights – Więcej niż tylko podział prowizji

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more