Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Real Attribution Insights – Jak zwiększyć eCPM w kampaniach efektywnościowych?

Real Attribution Insights

W ubiegłym tygodniu Deloitte opublikował raport na temat programmatic marketingu. Oprócz stałego wzrostu udziału reklamy programmatic w torcie reklamowym obserwowalny jest również spadek eCPM wykorzystywanej w tych działaniach reklamy banerowej. W 2016 roku efektywny koszt 1000 odsłon zmniejszył się o 20% osiągając średni poziom 0,62 EUR. Rośnie tylko eCPM wysokiej jakości powierzchni premium, sprzedawanych najczęściej jako Private Marketplace. Reszta zasobów jest sprzedawana po coraz niższej cenie odsłony. Realna Atrybucja umożliwia znaczący wzrost tych stawek.

Wydawcy niechętnie emitują display w kampaniach efektywnościowych

Wydawcy zdają sobie sprawę, że stracili kontrolę nad kampaniami realizowanymi w modelu programmatic, a w konsekwencji spadły ich przychody i eCPM z placementów innych niż premium. Aby odzyskać kontrolę, wdrożyli różne narzędzia, od aktywacji menedżera wydajności do konfigurowania prywatnych ofert i strategii ustalania stawek w nagłówku.

Ecpm 1024x288

Jednak większość wydawców premium nadal niechętnie akceptuje kampanie rozliczane w modelach CPA. Nawet kampanie CPC mają bardzo niskie priorytety i rzadko są częścią strategicznego planu sprzedaży. Jest to zrozumiałe, gdyż standardowy model „last click win” nie pozwala na generowanie wysokich eCPM kreacjom display, które zazwyczaj pojawiają się na wczesnym etapie ścieżek konwersji.

TradeTracker zwiększa eCPM w kampaniach z Realna Atrybucją

Realna atrybucja wprowadzona w TradeTracker rozwiązuje ten problem, zwiększając eCPM kreacji display rozliczanych w modelach efektywnościowych. Podział prowizji pomiędzy wielu wydawców występujących na ścieżce konwersji umożliwia sprawiedliwe ich wynagradzanie, w zależności od zaangażowania w wygenerowanie danej transakcji. Reklamodawcy mogą dobrać najlepiej dopasowany model wynagradzania wydawców, premiujących wydawców premium, poprzez:

  1. Wykorzystanie modelu pozycyjnego (model ujmowania w kształcie litery U), który deleguje większą wartość do inicjatora i konwertera;
  2. Zróżnicowania udziału przyznawanej prowizji poprzez wyższe nagradzanie witryn tematycznych w stosunku do pozostałych.

Pierwsi wydawcy premium, którzy zaczęli promować kampanie efektywnościowe z aktywną Realną Atrybucją, zaobserwowali aż trzykrotny wzrost eCPM, w stosunku do średniego poziomu eCPM generowanego na ich powierzchniach display do tej pory. Dodatkowo eCPM będzie rósł z upływem czasu, ponieważ niektóre z tych kampanii mają 120-dniowe okno atrybucji. Oznacza to, że nadal mogą zarabiać na kontaktach reklamowych sprzed 2 miesięcy. Innym aspektem, podkreślanym przez wydawców, jest fakt, że odzyskali kontrolę nad kampanią. To wydawcy mogą teraz decydować, które kampanie mają się wyświetlać, gdzie i z jaką częstotliwością, a jednocześnie optymalizować efektywność kampanii, a co za tym idzie, własne eCPM.

Kluczowe wnioski wydawców premium, którzy promują kampanie z Realną Atrybucją

• Kampanie powinny oferować wydawcom prowizję w oparciu o atrybucję, realna wartość danego touch-point’u w całej ścieżce konwersji;
• Zacznij od kampanii dobrze dopasowanych do twoich użytkowników i kontentu strony. Masz pełną kontrolę gdzie i jak promować kampanię.

Ty też możesz uwolnić potencjał swoich kampanii efektywnościowych dzięki Real Attribution! Dowiedz się więcej na real attribution.


Previous:

Real Attribution Insights – nowe podejście do wydawców typu cashback

Real Attribution Insights – nowe podejście do wydawców typu cashback

Next:

Letnia szkoła z blogosferą – Lekcja 1

Letnia szkoła z blogosferą – Lekcja 1

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more