Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Real Attribution Insights – nowe podejście do wydawców typu cashback

Real Attribution Insights

Od początku wdrażania Real Attribution w TradeTracker zauważyliśmy, że wydawcy typu cashback zmieniają swoje modele biznesowe tak, by dostosować je do atrybucyjnych modeli wynagrodzeń. Doprowadziło to nie tylko do zwiększenia liczby touchpointów, ale również sprawiło, że wydawcy ci są w mniejszym stopniu zależni od reklamodawców. Podejście to zaowocowało również całościowym wzrostem liczby konwersji. W celu zwiększenia dochodów z kampanii efektywnościowych, wydawcy muszą zainwestować w generowanie inicjujących oraz asystujących touchpointów. Afilianci, którzy zaczęli działać w taki sposób, zyskali przewagę nad konkurentami poprzez oddziaływanie na użytkownika na wszystkich etapach ścieżki zakupu.

Wydawcy Cashbackowi zyskują dzięki Realnej Atrybucji

W klasycznym modelu „last-click”, wszyscy wydawcy byli nastawieni na wygenerowanie ostatniego kliknięcia, bo tylko ono gwarantowało wynagrodzenie. Wydawcy typu cashback opanowali ten model, generując wartość dodaną dla swoich użytkowników poprzez (częściowe) dzielenie się z nimi swoim wynagrodzeniem. Doprowadziło to do sytuacji, w której wydawcy cashback konkurowali ze sobą o jak najlepsze oferty dla swoich użytkowników. W TradeTracker zauważyliśmy, że w tym modelu wydawcy cashback częściej odgrywali rolę konwerterów niż inicjatorów czy wydawców asystujących. Zupełnie zapomniano o potencjale jaki posiadają wielkie platformy cashback na każdym etapie ścieżki konwersji.

Cashback Insight 1024x403

Wydawcy cashback zarabiają więcej, dostarczając ruch lepszej jakości

W momencie, gdy prowizja rozdzielana jest pomiędzy wszystkie touchpointy na ścieżce konwersji, wydawcy zyskują nawet w przypadku, gdy nie wygenerują ostatniego kliknięcia. Sprawia to, że chętniej kierują swój ruch na różne etapy ścieżki kupującego, prowadząc klienta do zakupu konkretnych produktów. Oznacza to, że witryny cashback, które mogą uzyskać bezpośredni dostęp do ogromnej puli potencjalnych klientów, są w stanie uwolnić się z ograniczonego modelu „last-click” i mobilizować kupujących na wcześniejszych etapach konwersji. Użytkownicy cashback nagradzani najczęściej na podstawie touchpointa konwertującego, teraz, dzięki przypisanym inicjującym i asystującym touchpointom mogliby odnosić jeszcze więcej korzyści. To dodatkowe wynagrodzenie może być wykorzystane do udzielania użytkownikom cashback jeszcze lepszych zwrotów, co przyczyni się do ogólnego zwrotu współczynnika konwersji.

Generuj zyski współpracując z wydawcami typu Cashback

Zmieniając model wynagrodzenia z „last-click” na jeden z modeli atrybucyjnych, wydawcy cashback nie muszą już dłużej konkurować z innymi kategoriami afiliantów. Zamiast jednego, wynagradzani są wszyscy wydawcy zaangażowani w ścieżkę konwersji. Sprawia to, że wydawcy mogą skupić się bardziej na wzajemnej współpracy niż konkurencji. W rezultacie, wydawcy cashback mogą generować touchpointy otwierając się na nowe kanały działania. Dzięki intensyfikacji działań w kanałach takich jak Facebook, Twitter, mailing, wydawcy cashback kreują świadomość marek, z którymi współpracują. Analizy prowadzone przez TradeTracker pokazują, iż strategia skoncentrowana bardziej na treści, opierająca się jednocześnie na zachęcaniu i informowaniu użytkowników o produktach i reklamodawcach, generuje więcej znaczących touchpointów.

Od początku wdrażania Realnej Atrybucji, zauważyliśmy znaczącą liczbę wydawców cashback, którzy nie mieli dostępu w modelu „last-click”, tworząc tym samym dodatkowe dochody dla reklamodawców. W okresie tym również reklamodawcy zauważyli w swoich kampaniach efektywnościowych wzrost współczynników konwersji, co jest efektem zaangażowania wydawców cashback na etapie podejmowania decyzji o zakupie.

Ty też możesz uwolnić potencjał swoich kampanii efektywnościowych dzięki Real Attribution! Dowiedz się więcej na real attribution.

Zapoznaj się z kolejnym artykułem z cyklu “Real Attribution Insights”: Real Attribution Insights – Jak zwiększyć eCPM w kampaniach efektywnościowych?


Previous:

TradeTracker kontynuuje swoją światową ekspansję – tym razem na Meksyk

TradeTracker kontynuuje swoją światową ekspansję – tym razem na Meksyk

Next:

Real Attribution Insights – Jak zwiększyć eCPM w kampaniach efektywnościowych?

Real Attribution Insights – Jak zwiększyć eCPM w kampaniach efektywnościowych?

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more