Videos

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all videos

TradeTracker prezentuje Realną Atrybucję!

Polska

Ziemię Obiecaną performance marketingu!

Branża marketingu efektywnościowego została zdominowana przez Last Click, co oznacza wynagradzanie ostatniego touchpointu i pomijanie udziału pozostałych wydawców na ścieżce konwersji. Rozbieżność pomiędzy wynagrodzeniem, a aktywnością i faktyczną wartością touchpointu utrudniała rozwój programów. Aż do teraz.

You might like...