Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

29 procent van consumenten met Zonnepanelen stapt over naar andere energieleverancier

29 Procent Van Consumenten Met Zonnepanelen Stapt Over Naar Andere Energieleverancier Web

29 procent van de huishoudens die zonnepanelen op hun dak hebben, zijn afgelopen kalenderjaar overgestapt naar een andere energieleverancier. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar Energiemonitor. Uit het consumentenonderzoek energiemarkt 2021 dat Motivaction in opdracht van ACM heeft uitgevoerd, en ten grondslag ligt aan diens Energiemonitor voor Consumenten, blijkt dat nog eens 31 procent van de zonnepaneeleigenaren bij zijn huidige energieleverancier van contract is veranderd.

Dezelfde hoogte
Kijkt men naar alle huishoudens, dus ook die zonder zonnepanelen, dan is 27 procent van de Nederlandse huishoudens in de periode april 2020 tot en met april 2021 overgestapt van energieleverancier. Het aantal overstappers blijft hiermee op vrijwel dezelfde hoogte als vorig jaar. Nog eens 18 procent van de consumenten is de afgelopen 3 jaar gewisseld van energieaanbieder en 8 procent van de huishoudens heeft het contract bij de huidige leverancier aangepast.

Zonnepanelen
Aan consumenten is voor het onderzoek door Motivaction een lijst met verduurzamingsmaatregelen voorgelegd. 81 procent van de bijna 1.750 respondenten gaf aan 1 of meerdere van deze maatregelen te hebben. De meest voorkomende maatregelen zijn spouwmuurisolatie (38 procent), dakisolatie (37 procent), inzicht in het energieverbruik (35 procent en HR++-glas (35 procent). Circa een kwart van de respondenten geeft aan dat zij zonnepanelen op hun dak hebben, om precies te zijn 27 procent.

Niet meer betalen voor groene stroom
Verder valt op dat van de 19 procent van de consumenten die grijze stroom gebruikt 59 procent niet bereid is om extra te betalen voor groene stroom. Grofweg een derde van deze groep, 34 procent, is wel bereid meer te betalen. Dit gaat dan vaak om 2 tot 5 euro extra per maand. Consumenten moeten zonder opzegboete kunnen overstappen als zij te maken krijgen met een prijswijziging. Daarom moeten energieleveranciers hun klanten minstens 30 dagen van tevoren informeren over prijswijzigingen.

Termijn van 30 dagen
Uit de Energiemonitor 2021 blijkt dat het aantal consumenten dat aangeeft 1 maand van tevoren geïnformeerd te zijn over prijswijzigingen is gedaald van 55 naar 47 procent. Het aantal consumenten dat zegt niet of te laat geïnformeerd te zijn, is gestegen. De ACM roept energieleveranciers daarom op om zich te houden aan de 30 dagen termijn bij prijswijzigingen. Consumenten die door hun energieleverancier niet of te laat worden geïnformeerd over prijswijzigingen kunnen dat melden bij ACM ConsuWijzer.


Previous:

ACM: Online afgesloten abonnement moet je online kunnen opzeggen

ACM: Online afgesloten abonnement moet je online kunnen opzeggen

Next:

Krimp economie eurozone minder sterk dan eerder gedacht

Krimp economie eurozone minder sterk dan eerder gedacht

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more